Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital etterstreber å ha en oppdatert hjemmeside med korrekt og relevant informasjon. Lover og regler forandres ofte, så deler av materialet kan være ufullstendig og/eller inneholde feil.

Informasjonen på denne nettsiden utgjør ikke individuelle råd eller anbefalinger i spesifikke saker. Tekster og beskrivelser er tenkt som allmenn informasjon. Haga Kapital Financial Services påtar seg ikke ansvar for bruk av informasjonen i spesifikke saker. Lenker til andre nettsider er bare for informasjon, og Haga Kapital tar ikke ansvar for innhold på andre nettsider.

Artikler og tekster som produseres av Haga Kapital, og som publiseres på hjemmesiden, er Haga Kapitals eiendom. Foruten bruk som er tillatt i henhold til tvingende lov, kreves Haga Kapitals skriftlige samtykke for kopiering, spredning og annen bruk av publisert materiale.

Mandag-Fredag : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com

Prisutvikling på eiendom i Marbella, Malaga, Mijas og Estepona

This is a single blog caption

Prisutvikling på eiendom i Marbella, Malaga, Mijas og Estepona

Marbella

Ifølge data fra utviklingsdepartementet var gjennomsnittlig pris per m2 på boliger i Marbella i 1. kvartal 2021 € 2.468, -2,3% lavere enn i forrige kvartal, og 14,9% lavere enn maksimumsprisen i 4. kvartal 2007 (€ 2.900 / m2).

Transaksjoner.

Under 1. kvartal i år var antallet eiendomstransaksjoner i Marbella kommune totalt 833, 21,78% mer enn i 1. kvartal 2020, hvorav 46 er transaksjoner av nye boliger og 787 brukte boliger.

Malaga

I Malaga var gjennomsnittlig kvadratmeter pris på boliger i 1. kvartal 2021 € 1797 / m2, 0,5% mer enn i forrige kvartal og 25,9% lavere enn maksimumet som ble nådd i 4. kvartal 2007 (€ 2.425 / m2).

Transaksjoner

Første kvartal i år var antallet eiendomstransaksjoner i Malaga kommune totalt 1885, 23,44% mer enn i 1. kvartal 2020, hvorav 493 er nye boliger og 1392 brukte boliger.

 

Mijas

I Mijas var gjennomsnittlig kvadratmeter pris på boliger 1. kvartal 2021 1 781 € / m2, -2,6% lavere enn i forrige kvartal og 29,9% fra maksimumet som ble nådd i 2. kvartal 2007 (€ 2.539 / m2).

Transaksjoner

Første kvartal i år var antallet eiendomstransaksjoner i Mijas kommune totalt 545, -1,80% lavere enn i 1. kvartal 2020, hvorav 68 er transaksjoner med nye boliger og 477 brukte boliger.

Estepona

I Estepona var gjennomsnittlig kvadratmeter pris på boliger 1. kvartal 2021 € 1.767 / m2, -1,8% lavere enn i forrige kvartal, og 39,9 % mindre fra maksimumet som ble nådd i 2. kvartal 2008 (€ 2939 / m2).

Transaksjoner

Under første kvartal i år var det 521 eiendomstransaksjoner i Estepona, -9,71% lavere enn i 1. kvartal 2020, hvorav 113 er transaksjoner med nye boliger og 408 brukte boliger.

De fleste analytikere spådde en kraftig nedgang i eiendomsmarkedet som følge av pandemien. Forklaringen til stabiliteten i det spanske eiendomsmarkedet er en lav gjeldsbyrde hos spanske husholdninger målt som prosent av BNP.

Fra et investeringsperspektiv får man helt klart mest for pengene i mindre kommuner på sol-kysten.

Prosentuell avstand fra toppnotering år 2008

Malaga -25,9 %
Mijas -29,9 %
Marbella -14,9 %
Estepona -39,9 %

 

Estepona er sannsynligvis den kommunen som vil oppleve sterkest prisvekst på eiendom de nærmeste årene.