Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital etterstreber å ha en oppdatert hjemmeside med korrekt og relevant informasjon. Lover og regler forandres ofte, så deler av materialet kan være ufullstendig og/eller inneholde feil.

Informasjonen på denne nettsiden utgjør ikke individuelle råd eller anbefalinger i spesifikke saker. Tekster og beskrivelser er tenkt som allmenn informasjon. Haga Kapital Financial Services påtar seg ikke ansvar for bruk av informasjonen i spesifikke saker. Lenker til andre nettsider er bare for informasjon, og Haga Kapital tar ikke ansvar for innhold på andre nettsider.

Artikler og tekster som produseres av Haga Kapital, og som publiseres på hjemmesiden, er Haga Kapitals eiendom. Foruten bruk som er tillatt i henhold til tvingende lov, kreves Haga Kapitals skriftlige samtykke for kopiering, spredning og annen bruk av publisert materiale.

Mandag-Fredag : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com

Viruset som smittade världens aktiemarknader.

This is a single blog caption

Viruset som smittade världens aktiemarknader.

Många frågar sig hur viruset kommer påverka den reala ekonomin, frågan är befogat men ingen vet svaret. För att kunna kvantifiera effekten måste man göra ett flertal antaganden som igen bygger på spekulationer. Förhoppningen är såklart att den medicinska kompetensen snarligen hittar vaccin och en fungerande behandling.
Utebliven konsumtion och stängda fabriker kommer självklart visa sig i företagens resultat, blir detta en utdragen historia kan det bli svårt för många.
I ett längre perspektiv har lite förändrats i förutsättningarna för ekonomiskt tillväxt. Kanske kommer fenomenet dämpa antiglobala vindar då störningar i globala leveranskedjor blir kännbart på lokal nivå. Världens ekonomier är mer integrerade än vi tror, och ett tydligt ömsesidigt beroende synliggörs i tider som detta.
Under förutsättning att den medicinska kompetensen får kontroll på spridningen kommer vi se en V format rekyl, båda i ekonomisk aktivitet och på världens börser.
För Kinas del har litet förändrats i den underliggande tillväxtmotorn. Sannolikt kommer några få problem med att betala räkningar under perioden då inkomsterna torkar in, men få är bättra rustat att hantera detta än Kina. Sparandet i Kina har under många år varit jättehögt och det likvida banksparandet uppgår i dag till drygt 125 % av BNP.
Den underliggande ekonomiska tillväxten i Kina drivs av flera faktorer, i första hand bör man fråga sig om vi kommer se en förändrat trend i urbaniseringsprocessen. Enligt världsbanken förväntas 75 % av kinas befolkning leva i städer inom tio år. Detta betyder att drygt 250 miljoner människor kommer flytta in till städerna närmaste tio åren. Investeringar, produktivitetsökningar och en högre levnadsstandard kommer bidra till en tillväxttakt som kommer överraska på uppsidan. Som en konsekvens av en högre levnadsstandard ökar inhemsk konsumtion aggressivt vilket tydligt visar sig i importsiffror.