Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital etterstreber å ha en oppdatert hjemmeside med korrekt og relevant informasjon. Lover og regler forandres ofte, så deler av materialet kan være ufullstendig og/eller inneholde feil.

Informasjonen på denne nettsiden utgjør ikke individuelle råd eller anbefalinger i spesifikke saker. Tekster og beskrivelser er tenkt som allmenn informasjon. Haga Kapital Financial Services påtar seg ikke ansvar for bruk av informasjonen i spesifikke saker. Lenker til andre nettsider er bare for informasjon, og Haga Kapital tar ikke ansvar for innhold på andre nettsider.

Artikler og tekster som produseres av Haga Kapital, og som publiseres på hjemmesiden, er Haga Kapitals eiendom. Foruten bruk som er tillatt i henhold til tvingende lov, kreves Haga Kapitals skriftlige samtykke for kopiering, spredning og annen bruk av publisert materiale.

Mandag-Fredag : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com

Vilka är det som köper fastigheter i Malaga provinsen?

This is a single blog caption

Vilka är det som köper fastigheter i Malaga provinsen?

Senaste veckan har vi fått en mängd förfrågningar om  fastighetsmarknaden i Andalusien, och i mån av tid har vi försökt att redovisa tillgänglig statistik i form av två artilkar.

Till skillnad från Portugal som redovisar volym, pris och nationalitet på lokal nivå är tillgängligheten på detaljerad data lite mer begränsad i Spanien. Kommuner som har färre än 25 000 invånare redovisar endast volym och inte genomsnittspris. För kommuner som har fler än 25 000 invånare redovisar statistiska centralbyrån genomsnittspris och volym på kvartals perioder.

Avseende nationalitet så finns uppgifterna men kvartalsredovisningen fördelar detta på spanska medborgare, ej spanska medborgare som är resident och icke resident.

Databasen ger oss möjlighet att hämta data från och med Q1 2006 på provinsnivå, och i denna korta artikel redovisas siffror för Malagaprovinsen.

När man tittar på kvartalsredovisningen är det tydligt att det finns stora säsongsvariationer. I nedan graf har vi för enkelhetens skuld räknat om till årsvolym vilket gör att variationerna inte syns. Historiken visar att Q3 har den lägsta volymen under året.

Högsta kvartals volymen i Malaga provinsen var Q1 2007 med 11 048 transaktioner, andra kvartalet 2018 genomfördes det 9 767 transaktioner. Jämför vi detta med de femtiotvå kvartalsperioder från 2006 till och med 2018 fins det endast två observationer som har en högre volym än andra kvartalet 2018. Detta var de två första kvartalen i 2007 med 11 048 och 10 028.