Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital etterstreber å ha en oppdatert hjemmeside med korrekt og relevant informasjon. Lover og regler forandres ofte, så deler av materialet kan være ufullstendig og/eller inneholde feil.

Informasjonen på denne nettsiden utgjør ikke individuelle råd eller anbefalinger i spesifikke saker. Tekster og beskrivelser er tenkt som allmenn informasjon. Haga Kapital Financial Services påtar seg ikke ansvar for bruk av informasjonen i spesifikke saker. Lenker til andre nettsider er bare for informasjon, og Haga Kapital tar ikke ansvar for innhold på andre nettsider.

Artikler og tekster som produseres av Haga Kapital, og som publiseres på hjemmesiden, er Haga Kapitals eiendom. Foruten bruk som er tillatt i henhold til tvingende lov, kreves Haga Kapitals skriftlige samtykke for kopiering, spredning og annen bruk av publisert materiale.

Mandag-Fredag : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com

Sysselsättning i Estepona

This is a single blog caption

Sysselsättning i Estepona

Antalet arbetslösa i december 2019 uppgick till 5 723 personer, varav 2 289 var män och 3 434 var kvinnor.

I jämförelse var drygt 8 500 personer arbetslösa i februari 2013, nedgången är på ca 33 %. Vid första ögonkast kan det verka som att nyskapande av arbetsplatser har inte varit lika aggressivt som i resten av landet, förklaringen är den omfattande omorganiseringen av en vulgär offentlig sektor. Storparten av nya jobb har skapats i privat sektor och absorberad krympningen i offentlig sektor.

Räknar vi nettosiffror har det skapats 2 777  nya jobb i kommunen, men i verkligheten har jobbskapande inom privat sektor varit mycket högre då privat sektor har absorberat krympningen i offentlig sektor.

Personer över 45 år är hårdast drabbat av arbetslöshet och uppgår till 2 817. Av personer under 25 år (ungdomsarbetslöshet) var endast 470 arbetslösa i Estepona kommun.