Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital etterstreber å ha en oppdatert hjemmeside med korrekt og relevant informasjon. Lover og regler forandres ofte, så deler av materialet kan være ufullstendig og/eller inneholde feil.

Informasjonen på denne nettsiden utgjør ikke individuelle råd eller anbefalinger i spesifikke saker. Tekster og beskrivelser er tenkt som allmenn informasjon. Haga Kapital Financial Services påtar seg ikke ansvar for bruk av informasjonen i spesifikke saker. Lenker til andre nettsider er bare for informasjon, og Haga Kapital tar ikke ansvar for innhold på andre nettsider.

Artikler og tekster som produseres av Haga Kapital, og som publiseres på hjemmesiden, er Haga Kapitals eiendom. Foruten bruk som er tillatt i henhold til tvingende lov, kreves Haga Kapitals skriftlige samtykke for kopiering, spredning og annen bruk av publisert materiale.

Mandag-Fredag : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com

Statliga överföringar till Estepona kommun

This is a single blog caption

Statliga överföringar till Estepona kommun

Under 2017 betalade Esteponas invånare drygt 66,6 miljoner euro i inkomstskatt, av dessa fick kommunen nästan 22,37 miljoner tillbaks i form av överföringar från staten (33,56%). En mycket liten kommun som Jubrique fick hela 253 % av inkomstskatten tillbaks i överföringar från Staten. Spanien rikaste kommun ” Bodilla del Monte” fick klara sig med 3,97 % av betald inkomstskatt i nationella överföringar.

Statliga överföringar är kopplat till volymen av tjänster en kommun enligt lag måste erbjuda invånarna.