Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital etterstreber å ha en oppdatert hjemmeside med korrekt og relevant informasjon. Lover og regler forandres ofte, så deler av materialet kan være ufullstendig og/eller inneholde feil.

Informasjonen på denne nettsiden utgjør ikke individuelle råd eller anbefalinger i spesifikke saker. Tekster og beskrivelser er tenkt som allmenn informasjon. Haga Kapital Financial Services påtar seg ikke ansvar for bruk av informasjonen i spesifikke saker. Lenker til andre nettsider er bare for informasjon, og Haga Kapital tar ikke ansvar for innhold på andre nettsider.

Artikler og tekster som produseres av Haga Kapital, og som publiseres på hjemmesiden, er Haga Kapitals eiendom. Foruten bruk som er tillatt i henhold til tvingende lov, kreves Haga Kapitals skriftlige samtykke for kopiering, spredning og annen bruk av publisert materiale.

Mandag-Fredag : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com

Spansk skulder och nyproduktion av bostäder i Andalusien.

This is a single blog caption

Spansk skulder och nyproduktion av bostäder i Andalusien.

Spanska statsskulden
Statsskulden föll mer än marknaden förväntade och var vid utgången av januari 95,5% av BNP, marknadsförändringarna var 95,9%.
En förklaring är att man kör på samma budget för tredje året i rad, således har den politiska låsningen varit positiv för landets offentliga skuldsättning. Skulder på lokal nivå krymper mest.

Dåliga lån.
Mängden lån som inte betalas enligt ursprungligt avtal fortsätter att minska, även dessa siffror överraskar på uppsidan. Förra årets minskning var på 13 miljarder euro.

Vid utgången av 2019 hade mängden dåliga lån krympt till 57 miljarder euro, vid utgången av 2013 var siffran 197 miljarder euro.
Nedgången är på hela 71 %, jämför vi mängden lån som inte följer ursprungligt låneavtal i relation till den totala lånestocken är vi ned från 13,6 % vid utgången av 2013 till 4,7 % vid utgången av 2019.