Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital etterstreber å ha en oppdatert hjemmeside med korrekt og relevant informasjon. Lover og regler forandres ofte, så deler av materialet kan være ufullstendig og/eller inneholde feil.

Informasjonen på denne nettsiden utgjør ikke individuelle råd eller anbefalinger i spesifikke saker. Tekster og beskrivelser er tenkt som allmenn informasjon. Haga Kapital Financial Services påtar seg ikke ansvar for bruk av informasjonen i spesifikke saker. Lenker til andre nettsider er bare for informasjon, og Haga Kapital tar ikke ansvar for innhold på andre nettsider.

Artikler og tekster som produseres av Haga Kapital, og som publiseres på hjemmesiden, er Haga Kapitals eiendom. Foruten bruk som er tillatt i henhold til tvingende lov, kreves Haga Kapitals skriftlige samtykke for kopiering, spredning og annen bruk av publisert materiale.

Mandag-Fredag : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com

När dammet lägger sig?

This is a single blog caption

När dammet lägger sig?

Vartefter krisen utvecklar sig och i princip alla ekonomier gått i ”lock down” är det många som undrar vad som väntar när dammet lägger sig. En V format rekyl? en U format återhämtning? eller en djup depression.
Normalt får händelser som påverkar realekonomisk utveckling stor uppmärksamhet av institutioner som bedriver ekonomisk forskning. Internationella aktörer som IMF, Världsbanken, OECD, ECB, EU kommissionen och Bank of international settlements, samt alla nationella centralbanker ägnar mycket tid åt att försöka kvantifiera realekonomiska effekter. De flesta institutioner publicerar fortlöpande rapporter där man redovisar antaganden och sannolika utfall. Denna gång är det helt tyst. Med undantag av några få privata aktörers initiativ är frånvaron av kvalificerade analyser total.

Frågan är varför?
Till en början hade västvärlden en marginaliserad attityd till händelsen, alvaret överraskade de flesta och få var förberett på det som kom. Detta kan förklara en del, men numera handlar nog tystnaden om att upprätthålla allmänhetens förtroende för det finansiella systemet. Att kvantifiera den realekonomiska effekten är i princip omöjligt, dock kan det vara nyttigt att göra ett försök.

Spanien.
Den spanska befolkningen har en stor fördel jämförd med nordeuropeiska ekonomier, Spanien är van vid krishantering.
Hushåll, företag och offentlig sektor har en gedigen erfarenhet när det kommer till framgångsrik krishantering. Sen förra krisen finns en djup förståelse om hur det spanska samhället fungerar i kristider, samt vilka åtgärder som tidigt måste initieras för att ta hand om dom svagaste. Solidariteten i den spanska befolkningen har igen sätts på prov, och det är imponerande å se folkets stöd till de obekväma åtgärder som införts.
Hur ekonomiens olika aktörer kommer att agera i framtiden avseende konsumtions och investerings vilja är svårt att säga, dock kommer nog framtidstron snabbare tillbaks denna gången.
En förklaring till detta är att det spanska samhället är mycket bättre rustat att hantera en kris denna gången. Hushåll och företag har senaste åren amorterat kraftigt på skulder och samtidigt har det likvida banksparandet ökat till historiskt höga nivåer. Offentlig sektor har senaste åren haft ett starkt fokus på ekonomiskt tillväxt, hos lokala myndigheter har detta varit mycket påtagligt och redan nu har flera publicerat olika åtgärdsprogram som omedelbart ska sjösättas för att stödja den lokala ekonomin.
En finansiell bankkris i Spanien är osannolik då belåningsgraderna på fastigheter är mycket låga och det bokförda värdet av säkerheten i snitt ligger ca 15 % under det reella marknadsvärdet.