Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital etterstreber å ha en oppdatert hjemmeside med korrekt og relevant informasjon. Lover og regler forandres ofte, så deler av materialet kan være ufullstendig og/eller inneholde feil.

Informasjonen på denne nettsiden utgjør ikke individuelle råd eller anbefalinger i spesifikke saker. Tekster og beskrivelser er tenkt som allmenn informasjon. Haga Kapital Financial Services påtar seg ikke ansvar for bruk av informasjonen i spesifikke saker. Lenker til andre nettsider er bare for informasjon, og Haga Kapital tar ikke ansvar for innhold på andre nettsider.

Artikler og tekster som produseres av Haga Kapital, og som publiseres på hjemmesiden, er Haga Kapitals eiendom. Foruten bruk som er tillatt i henhold til tvingende lov, kreves Haga Kapitals skriftlige samtykke for kopiering, spredning og annen bruk av publisert materiale.

Mandag-Fredag : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com

Kina sätter spår i Spanien

This is a single blog caption

Kina sätter spår i Spanien

Relationen mellan Kina och Spanien har senaste åren fördjupats på ett flertal områden.

Hösten 2013 annonserade Xi Jinping historiens mest ambitiösa infrastrukturprojekt ”The Belt & Road Initiative”(BRI). BRI är en del av den kinesiska drömmen (Made in China 2025) och kan ses som den kinesiskamotsvarigheten till Trumps ”Make America Great Again”. Den stora skillnaden är att Kina faktisk har en plan på riktigt. Kina är förmodligen det enda landet i världen som har en tydlig definierad politisk målsättning och en detaljerad färdplan för att nå målet.

1980 öppnade Deng Xiaoping upp Kina för marknadskrafterna och introducerade konceptet ”Ett land, två ekonomiska system”. Sen dess har Kina haft en ekonomisk utveckling som saknar historiskt motstycke. Målet var att förbättra levnadsstandarden för den kinesiska befolkningen och sen dess har Kina lyft 850 miljoner människor ut ur fattigdom. Världsbanken uppskattar att det finns ca 25 miljoner människor kvar under FNs fattigdomsgräns i Kina och år 2025 förväntas fattigdom vara utrotad i Kina.

Kina har tveklöst klarat av den omöjliga balansen mellan marknadens osynliga hand och statens synliga regulatoriska hand. Framgångsrika reformer har dock ofta genomförts på bekostnad av individens frihet.

Från år 2000 till 2018 har volymen i Kinas ekonomi ökat med över 1000 %. Om Kinas BNP var 100 kronor år 2000, hade den ökat till drygt 1 000 kronor vid utgången av 2018. Mäter man från kulmen av finanskrisen, har Kinas BNP mer än fördubblats i volym. Många kritiker pekar dock på en lägre procentuell tillväxttakt. Om Kina hade en tillväxt på 11 % år 2000 och en tillväxt på 6,7 % år 2018, är volymen 500 % högre nu på grund av ekonomins storlek. Förra årets volymökning var således större än hela det schweiziska BNP för samma år (ca 700 miljarder Euro).

Fram till år 2014 fokuserade Kina på nationella utmaningar. I spåren av västvärldens ekonomiska kollaps blev det uppenbart att landet inte kunde förlita sig på amerikanska konsumenter. Kina påbörjade ett omfattande projekt i samarbete med IMF, OECD och Världsbanken. Syftet var att kartlägga och identifiera utmaningar för en stabil och hållbar ekonomisk tillväxt. Med bakgrund av detta arbete blev det uppenbart att Kina var tvungen att engagera sig utöver egna landsgränser.