Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital etterstreber å ha en oppdatert hjemmeside med korrekt og relevant informasjon. Lover og regler forandres ofte, så deler av materialet kan være ufullstendig og/eller inneholde feil.

Informasjonen på denne nettsiden utgjør ikke individuelle råd eller anbefalinger i spesifikke saker. Tekster og beskrivelser er tenkt som allmenn informasjon. Haga Kapital Financial Services påtar seg ikke ansvar for bruk av informasjonen i spesifikke saker. Lenker til andre nettsider er bare for informasjon, og Haga Kapital tar ikke ansvar for innhold på andre nettsider.

Artikler og tekster som produseres av Haga Kapital, og som publiseres på hjemmesiden, er Haga Kapitals eiendom. Foruten bruk som er tillatt i henhold til tvingende lov, kreves Haga Kapitals skriftlige samtykke for kopiering, spredning og annen bruk av publisert materiale.

Mandag-Fredag : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com

Hur många personer bor egentligen i Estepona, och vilka är de?

This is a single blog caption

Hur många personer bor egentligen i Estepona, och vilka är de?

Antalet personer som är registrerad som boende i Esteponas kommun har ökat med drygt 125 % sedan 1990. Vid utgången av 2019 var det 67 012 bosatta personer i kommunen. Officiella siffror avspeglar dock inte verkligheten . personer som ingår i statistiken är de som har bemödat sig att registrera sig som boende i kommunen. Fenomenet utgör självklart ett problem för kommunen, volymen av lagstadgat service en kommun måste erbjuda invånarna är nära kopplat till hur många som bor i kommunen.

Kommunens huvudsakliga finansieringskälla är statliga och regionala överföringar. Förra året betalde Esteponas invånare ca 66 miljoner euro i inkomstskatt, av dessa fick Estepona tillbaks drygt 22 miljoner (mer om detta i en senare artikel) i form av statliga överföringar. Lokala myndigheter uppskattar att det vistas ca 250 000 i sommarmånaderna och i snitt ca 150 000 under hela året. Kommunen har således ansvar för att ta hand om sopor, kloak mm från mer än dubbelt så många som det finns finansiering till. Det borde därför
vara en självklarhet att man registrerar sig som boende i kommunen om man har fast egendom i kommunen.