Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital etterstreber å ha en oppdatert hjemmeside med korrekt og relevant informasjon. Lover og regler forandres ofte, så deler av materialet kan være ufullstendig og/eller inneholde feil.

Informasjonen på denne nettsiden utgjør ikke individuelle råd eller anbefalinger i spesifikke saker. Tekster og beskrivelser er tenkt som allmenn informasjon. Haga Kapital Financial Services påtar seg ikke ansvar for bruk av informasjonen i spesifikke saker. Lenker til andre nettsider er bare for informasjon, og Haga Kapital tar ikke ansvar for innhold på andre nettsider.

Artikler og tekster som produseres av Haga Kapital, og som publiseres på hjemmesiden, er Haga Kapitals eiendom. Foruten bruk som er tillatt i henhold til tvingende lov, kreves Haga Kapitals skriftlige samtykke for kopiering, spredning og annen bruk av publisert materiale.

Mandag-Fredag : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com

Hur har coronaviruset påverkat dödsfalls statistiken i Spanien?

This is a single blog caption

Hur har coronaviruset påverkat dödsfalls statistiken i Spanien?

Spaniens befolkning uppgick vid halvårsskiftet 2019 till 47 100 396 personer.
Enligt senaste demografisk data från statisktiska censtralbyran (H1 2019) dog i snitt 1 181 personer varje dygn i spanien. Procentuellt dog 0,46 % av befolkningen under första havlåret 2019.
Det finns dock vissa regionala skillnader, I Madrid dog 0,36 % av befolkningen och i Andalusien dog 0,42 %.

Om vi använder förra årets dygnssiffror och lägger till “rapporterade” personer som avlidit av corona viruset får vi en dyster bild.

Spanien

Under perioden 9 mars till och med 5 april ökade antalet ”rapporterade” döda jämförd med samma period förra året med 39,43 % för hela Spanien.