Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital etterstreber å ha en oppdatert hjemmeside med korrekt og relevant informasjon. Lover og regler forandres ofte, så deler av materialet kan være ufullstendig og/eller inneholde feil.

Informasjonen på denne nettsiden utgjør ikke individuelle råd eller anbefalinger i spesifikke saker. Tekster og beskrivelser er tenkt som allmenn informasjon. Haga Kapital Financial Services påtar seg ikke ansvar for bruk av informasjonen i spesifikke saker. Lenker til andre nettsider er bare for informasjon, og Haga Kapital tar ikke ansvar for innhold på andre nettsider.

Artikler og tekster som produseres av Haga Kapital, og som publiseres på hjemmesiden, er Haga Kapitals eiendom. Foruten bruk som er tillatt i henhold til tvingende lov, kreves Haga Kapitals skriftlige samtykke for kopiering, spredning og annen bruk av publisert materiale.

Mandag-Fredag : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com

Den ekonomiska hälsan hos Spanska hushåll

This is a single blog caption

Den ekonomiska hälsan hos Spanska hushåll

I spåren av krisen blev Spanien beryktad för lån där betalningar avseende räntor och amorteringar avvek från ursprunglig betalningsplan. Sen dess har media visat ett begränsat intresse för temat. Tittar vi på ”non performing loan” (NPL) för hela ekonomin har volymen krympt med hela 70 % sen kulmen av krisen. Bak dessa lån finns pant i säkerheter som långt överstiger lånen. I tillägg till detta måste bankerna göra avsättningar för eventuella framtidiga förluster (loan loss provisions.) I skrivande stund är avsättningarna i paritet med volymen dåliga lån. I en nollräntemiljö sliter alla långivare med lönsamhet, trots detta har bankerna mycket solida balansräkningar. Sen 2012 har Spanska banker nästan halverad antalet anställda och antal kontor har minskat med drygt 40 %.

Hushållens skulder var som högst nästan 90 % av BNP. Nu är hushållens totala belåningsgrad under 58 % vilket är lite lägre än det europeiska genomsnittet. Av detta utgör bolånen knappt 42 % av BNP. Resterade krediter är korta lån med en genomsnittlig amorteringstid på 2 år och 9 månader. Nya bolån har en genomsnittlig amorteringstid på ca 22 år medan hela lånestocken har en genomsnittlig amorteringstid på ca 15 år.
Bolån som inte betalas enligt avtalad amorteringsplan (NPL) har krympt till 3,62 % av hushållens skulder.
Jämför vi med Sverige har belåningsgraden för svenska hushåll ökat från 75 % till nästan 90 % av BNP under samma period.
Hushållen totala kreditkostnader har krympt rejält senaste åren och majoriteten av lån ligger mad fastränta på ca 2 %. Även om lönerna inte har rört sig har hushållens kostnader krympt rejält.
Enligt ekonomisk teori krävs det at befolkningen ökar eller en ökning i produktivitet för att en ekonomi skal växa. I Spaniens fall har befolkningen minskat och produktivitetsökningen har varit försumbar senaste åren. Trots detta har Spanien haft en solid tillväxt senaste åren. Den huvudsakliga motorn har varit inhemsk ekonomi. Numera flyger landet på två motorer då ve ser en markant ökning i export. Vad kan då förklara tillväxten?
Ekonomiens kostnader för krediter har minskat rejält vilket har frigjord resurser för sparande och konsumtion. Summerar vi hushållen minskade kreditkostnader från 2008 till 2019 är skillnaden nästan 160 miljarder euro.
Förra årets tillväx var drygt 40 miljarder Euro vara hushållskonsumtionen ökade med ca 30 miljarder euro.

Hushållens förmögenhet är mycket solid, Hushållens finansiella nettoförmögenhet (efter skulder) uppgår till drygt 127 % av BNP. Den finansiella förmögenheten består huvudsakligen av likvida bankmedel. När man tittar på grafen kan man få intrycket av att nivån har ökat marginellt senaste 3 åren. Dock ska man tänka på att vi jämför med BNP i nominella termer.
Spanska hushåll har senaste tio åren klarat av något som är svårt att hitta historiska exemplen på.
I en brinnande lågkonjunktur har dom kraftigt reducerad skulder, samlat i lådorna, haft en solid ekonomisk tillväxt, skapat nästan 4 miljoner ny arbetstillfällen, och tar vi höjd för befolkningsminskningen har man passerad ”all time high” i antalet personer i arbetet.

För att ta del av ny publiceringar är ni välkommen att följa oss på

https://www.facebook.com/groups/smartflytttillspanien/