Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital etterstreber å ha en oppdatert hjemmeside med korrekt og relevant informasjon. Lover og regler forandres ofte, så deler av materialet kan være ufullstendig og/eller inneholde feil.

Informasjonen på denne nettsiden utgjør ikke individuelle råd eller anbefalinger i spesifikke saker. Tekster og beskrivelser er tenkt som allmenn informasjon. Haga Kapital Financial Services påtar seg ikke ansvar for bruk av informasjonen i spesifikke saker. Lenker til andre nettsider er bare for informasjon, og Haga Kapital tar ikke ansvar for innhold på andre nettsider.

Artikler og tekster som produseres av Haga Kapital, og som publiseres på hjemmesiden, er Haga Kapitals eiendom. Foruten bruk som er tillatt i henhold til tvingende lov, kreves Haga Kapitals skriftlige samtykke for kopiering, spredning og annen bruk av publisert materiale.

Mandag-Fredag : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com

Coronas effekt på spansk ekonomi.

This is a single blog caption

Coronas effekt på spansk ekonomi.

Att kvantifiera den ekonomiska effekten på spansk ekonomi är en omöjlig uppgift. Det uppenbara skälet är att vi står helt utan säkra variabler. Något liknande chock på världens ekonomier har aldrig tidigare ägt rum, det finns inget att jämföra med.
Hur ekonomiens olika aktörer kommer att agera i framtiden avseende konsumtions och investerings vilja är omöjligt att säga. Alla hoppas såklart på en snarlig lösning men om detta blir utdraget kan det ta tid innan framtidstron vänder tillbaks.
Om karantänen får effekt och under andra halvan av april böjar ekonomisk aktivitet gradvis öka med 5 % procentenheter för varje månad, kan det bli enligt nedan estimat.
Förra årets BNP i Spanien var 1 244 757 000 000 Euro. Delar vi volymen på årets 12 månader får vi en månadsvolym på ca 103,7 Miljarder euro.
Sen gör vi ett procentuellt antagande om ekonomisk aktivitet för varje månad.

Summerad BNP för helåret 2020 landar då på 1 052,85 miljarder euro, en minskning på – 15,42 % jämfört med 2019.
Scenariot förutsätter en relativt stark återhämtning av ekonomisk aktivitet.

Q1: Första kvartal 2020 kommer visa en minskning på -13 % jämförd med sista kvartal 2019.
Q2: Andra kvartalet får en nedgång på – 21 % jämförd med första kvartalet, och – 31 % jämförd med samma kvartal 2019.
Q3: Kvartal 3 får en ökning på 24 % jämförd men förra kvartalet, men – 15 % jämförd med samma kvartal förra året.
Q4: Sista kvartalet kommer ha en ökning med 15 % jämförd med tredje kvartalet, och en nedgång på minus 1,67 % jämförd med samma kvartal förra året.

Hur dessa (osäkra) realekonomiska siffror kommer påverka framtidstron är osäkert. I alla lägen är det en fördel att förbereda befolkningen på det som kommer, och nu krävs politiskt mod.