Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital etterstreber å ha en oppdatert hjemmeside med korrekt og relevant informasjon. Lover og regler forandres ofte, så deler av materialet kan være ufullstendig og/eller inneholde feil.

Informasjonen på denne nettsiden utgjør ikke individuelle råd eller anbefalinger i spesifikke saker. Tekster og beskrivelser er tenkt som allmenn informasjon. Haga Kapital Financial Services påtar seg ikke ansvar for bruk av informasjonen i spesifikke saker. Lenker til andre nettsider er bare for informasjon, og Haga Kapital tar ikke ansvar for innhold på andre nettsider.

Artikler og tekster som produseres av Haga Kapital, og som publiseres på hjemmesiden, er Haga Kapitals eiendom. Foruten bruk som er tillatt i henhold til tvingende lov, kreves Haga Kapitals skriftlige samtykke for kopiering, spredning og annen bruk av publisert materiale.

Mandag-Fredag : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com

Är nybilsförsäljning i Estepona en relevant konjunkturindikator?

This is a single blog caption

Är nybilsförsäljning i Estepona en relevant konjunkturindikator?

Nybilsförsäljningen används ofta som en konjunkturindikator.

Nybilsförsäljningen i Estepona avspeglar i stort den nationella utvecklingen, I spåren av krisen väljer spanjorer att behålla bilen längre än tidigare. Det spanska och sydeuropeiska beteendet avviker från norra Europa där volymen av nybilsförsäljning förlängts har tagit fart. Detta är i och för sig en sund trend som frigör kapital till nyttiga investeringar och ytterligare skuldminskningar.