Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital etterstreber å ha en oppdatert hjemmeside med korrekt og relevant informasjon. Lover og regler forandres ofte, så deler av materialet kan være ufullstendig og/eller inneholde feil.

Informasjonen på denne nettsiden utgjør ikke individuelle råd eller anbefalinger i spesifikke saker. Tekster og beskrivelser er tenkt som allmenn informasjon. Haga Kapital Financial Services påtar seg ikke ansvar for bruk av informasjonen i spesifikke saker. Lenker til andre nettsider er bare for informasjon, og Haga Kapital tar ikke ansvar for innhold på andre nettsider.

Artikler og tekster som produseres av Haga Kapital, og som publiseres på hjemmesiden, er Haga Kapitals eiendom. Foruten bruk som er tillatt i henhold til tvingende lov, kreves Haga Kapitals skriftlige samtykke for kopiering, spredning og annen bruk av publisert materiale.

Mandag-Fredag : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com

Nytt investeringsavtal mellan EU och Kina.

This is a single blog caption

Nytt investeringsavtal mellan EU och Kina.

EU-CHINA COMPERHENSIVE AGREEMENT ON INVESTMENT (EU-CHINA CAI)

Den 30 januari bekräftade President XI Jinping, Förbundskansler Angela Merkel, President Emmanuel Macron, Presidenten för det europeiska rådet Charles Michel och EU president Ursula von der Leyen att investeringsavtalet efter 7 år med förhandlingar var klart.

Överenskommelsen är ytterligare ett exempel på växande europeiskt intresse i öst.

I februari 2012 startade EU och China förhandlingar om ett ömsesidigt harmoniserat avtal avseende investeringar.

Avtalet skulle i första hand ersätta ett lappverk av 25 utdaterade avtal mellan Kina och 26 av EU:s medlemsstater. Vidare hade båda sidor önskemål om ett framtida handelsavtal som bygger på samma principer.

Kinas fotavtryck som utländsk investerare i Europa har senaste åren förändrats. Trots denna sanning finns det ett vist avvik mellan faktiska siffror och den upplevda verkligheten. Som en del av handelskrigets retorik framställs det som ”Pravda” i västlig media att Kina (CCP) har för avsikt att ta över den västliga värden genom uppköp.

Enligt europeiska kommissionen hade EU 176 miljarder euro i utländska investeringar i Kina vid starten av 2018, medan Kina hade 59 miljarder i Europa.

Kinas investeringar i EU utgjorde 2 % av totalen, medan länder som USA, Canada, Schweiz, Norge, Japan och Australia stod för 80 % av utlands ägarskap.

Investerare från fastlands Kina, Hong Kong och Macao har sen 2007 ökat sitt majoritetsägarskap i EU baserade företag från 0,2% i 2007 till 1,6 % första januari 2018.