Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital etterstreber å ha en oppdatert hjemmeside med korrekt og relevant informasjon. Lover og regler forandres ofte, så deler av materialet kan være ufullstendig og/eller inneholde feil.

Informasjonen på denne nettsiden utgjør ikke individuelle råd eller anbefalinger i spesifikke saker. Tekster og beskrivelser er tenkt som allmenn informasjon. Haga Kapital Financial Services påtar seg ikke ansvar for bruk av informasjonen i spesifikke saker. Lenker til andre nettsider er bare for informasjon, og Haga Kapital tar ikke ansvar for innhold på andre nettsider.

Artikler og tekster som produseres av Haga Kapital, og som publiseres på hjemmesiden, er Haga Kapitals eiendom. Foruten bruk som er tillatt i henhold til tvingende lov, kreves Haga Kapitals skriftlige samtykke for kopiering, spredning og annen bruk av publisert materiale.

Mandag-Fredag : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com

När skall man registrera sig som bosatt (Padron) i en spansk kommun?

This is a single blog caption

När skall man registrera sig som bosatt (Padron) i en spansk kommun?

Det finns olika uppfattningar och svaren varierar starkt.

Spanien är i stor utsträckning decentraliserad, och spanska kommuner är den myndighet som oftast är närmast medborgarna i det dagliga livet. Kommunerna skal enligt lag leverera en mängd tjänster till medborgarna, och omfattningen ökar när kommunen är stor.

Finansieringen av kommunens kostnader är huvudsakligen överföringar från nationell myndigheter, och volymen på bidragen är kopplat till hur många personer som är mantalsskrivna i kommunen. Kommunerna har därför ett starkt intresse av att så många som möjligt mantalsskriver sig, vidare är varje person som är bosatt i en kommun enligt lag skyldig att mantalsskriva sig i kommunen.

Det finns med andra ord ett starkt ekonomiskt intresse från kommunens sida, och det är högst rimligt att kommunen får kostnadstäckning för att ta hand om det som spolas i en toa.

När skal en person mantalsskriva sig i en spansk kommun?

För att få ett kvalificerat svar skickade vi följande fråga till inrikesdepartementet:

”Är det lagligt för en icke spanjor som äger ett semesterboende i Spanien, men inte är bosatt i Spanien, och inte har för avsikt att bosätta sig, att registrera sig som bosatt i kommunen (Padron)?”

Svaret vi fick var i vanlig ordning mycket utförligt.