Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital etterstreber å ha en oppdatert hjemmeside med korrekt og relevant informasjon. Lover og regler forandres ofte, så deler av materialet kan være ufullstendig og/eller inneholde feil.

Informasjonen på denne nettsiden utgjør ikke individuelle råd eller anbefalinger i spesifikke saker. Tekster og beskrivelser er tenkt som allmenn informasjon. Haga Kapital Financial Services påtar seg ikke ansvar for bruk av informasjonen i spesifikke saker. Lenker til andre nettsider er bare for informasjon, og Haga Kapital tar ikke ansvar for innhold på andre nettsider.

Artikler og tekster som produseres av Haga Kapital, og som publiseres på hjemmesiden, er Haga Kapitals eiendom. Foruten bruk som er tillatt i henhold til tvingende lov, kreves Haga Kapitals skriftlige samtykke for kopiering, spredning og annen bruk av publisert materiale.

Mandag-Fredag : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com

När fastigheten blir ockuperad?

This is a single blog caption

När fastigheten blir ockuperad?

Ockuperade fastigheter har blivet ett växande problem i Spanien, och trots nya regler för bortvisning av objudna gäster råder det fortfarande osäkerhet om rutinerna.

Många har kontaktat oss i frågan och utryckt stor oro över situationen. En konsekvens av de nya reglerna är att det har tagit tid att etablera nya rutiner för avvisning av objudna gäster.

Vi kontaktade National polisen och Esteponas kommun för att få ett förtydligande av vilka rutiner som gäller.

Vi ställde följande två frågor.

  1. Vad skal en fastighetsägare göra när man på plats i Spanien upptäcker att fastigheten är ockuperad?
  2. Vad skal en fastighetsägare göra när man i sitt hemland får en notering om att fastigheten är ockuperad?

Svaret var övertydlig i båda fallen: