Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital etterstreber å ha en oppdatert hjemmeside med korrekt og relevant informasjon. Lover og regler forandres ofte, så deler av materialet kan være ufullstendig og/eller inneholde feil.

Informasjonen på denne nettsiden utgjør ikke individuelle råd eller anbefalinger i spesifikke saker. Tekster og beskrivelser er tenkt som allmenn informasjon. Haga Kapital Financial Services påtar seg ikke ansvar for bruk av informasjonen i spesifikke saker. Lenker til andre nettsider er bare for informasjon, og Haga Kapital tar ikke ansvar for innhold på andre nettsider.

Artikler og tekster som produseres av Haga Kapital, og som publiseres på hjemmesiden, er Haga Kapitals eiendom. Foruten bruk som er tillatt i henhold til tvingende lov, kreves Haga Kapitals skriftlige samtykke for kopiering, spredning og annen bruk av publisert materiale.

Mandag-Fredag : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com

I stormens öga.

This is a single blog caption

I stormens öga.

Corona krisen har drabbat Europas ekonomier hårt och minskningen avseende ekonomiska transaktioner har varit mest markant i Spanien.

Sen mitten av 2013 har den ekonomiska aktiviteten i Spanien ökat med drygt 0,5 % per kvartal, effekten av nedstängningen i mitten av mars resulterade i en minskning på -5,2 % under årets första kvartal. Siffror för årets andra kvartal blev publicerad 23 september med en förväntad minskning på drygt -17.8 % jämförd med första kvartal.

Antalet personer i arbete har minskat från 19 967 000 till 18 607 200, detta är lite lägre än vad konsensus förväntade.

Totalt valde 1 123 företag i Spanien att avverka verksamheten under augusti månad, jämför vi med samma månad tidigare år måste vi tillbaka till 2011 för att hitta en lägre notering.

Mot förväntad har antalet konkurser och frivillige avvecklingar minskat med ca 20 % för innevarande år jämförd med samma period förra året.

Växten i antalet nyetablerade företag har avtagit något men överraskande är netto siffran positiv.

Vad kan förklara fenomenet?