Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital etterstreber å ha en oppdatert hjemmeside med korrekt og relevant informasjon. Lover og regler forandres ofte, så deler av materialet kan være ufullstendig og/eller inneholde feil.

Informasjonen på denne nettsiden utgjør ikke individuelle råd eller anbefalinger i spesifikke saker. Tekster og beskrivelser er tenkt som allmenn informasjon. Haga Kapital Financial Services påtar seg ikke ansvar for bruk av informasjonen i spesifikke saker. Lenker til andre nettsider er bare for informasjon, og Haga Kapital tar ikke ansvar for innhold på andre nettsider.

Artikler og tekster som produseres av Haga Kapital, og som publiseres på hjemmesiden, er Haga Kapitals eiendom. Foruten bruk som er tillatt i henhold til tvingende lov, kreves Haga Kapitals skriftlige samtykke for kopiering, spredning og annen bruk av publisert materiale.

Mandag-Fredag : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com

Hur gör jag med kapitalförsäkring och ISK när jag flyttar till Spanien?

This is a single blog caption

Hur gör jag med kapitalförsäkring och ISK när jag flyttar till Spanien?

De flesta som är bosatta i Sverige, och som väljer en kapitalförsäkring eller ISK, gör detta ur ett skatteperspektiv.

I det fall man väljer en värdepappersdepå beskattas vinster med 30 %, medan kapitalförsäkringens värde beskattas med en årlig avkastningsskatt oavsett vinst eller förlust.

Har man förluster i en värdepappersdepå har man rätt till förlustavdrag, medan förluster kapitalförsäkring och ISK inte ger rätt till förlustavdrag.

Beskattning av vinst i en värdepappersdepå är reglerad i inkomstskattelagen, och det är den skattskyldiga personen som haft vinsten som blir beskattad. Medan avkastningsskatten, enligt lag om avkastningsskatt är en beskattning av försäkringsbolaget.