Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital etterstreber å ha en oppdatert hjemmeside med korrekt og relevant informasjon. Lover og regler forandres ofte, så deler av materialet kan være ufullstendig og/eller inneholde feil.

Informasjonen på denne nettsiden utgjør ikke individuelle råd eller anbefalinger i spesifikke saker. Tekster og beskrivelser er tenkt som allmenn informasjon. Haga Kapital Financial Services påtar seg ikke ansvar for bruk av informasjonen i spesifikke saker. Lenker til andre nettsider er bare for informasjon, og Haga Kapital tar ikke ansvar for innhold på andre nettsider.

Artikler og tekster som produseres av Haga Kapital, og som publiseres på hjemmesiden, er Haga Kapitals eiendom. Foruten bruk som er tillatt i henhold til tvingende lov, kreves Haga Kapitals skriftlige samtykke for kopiering, spredning og annen bruk av publisert materiale.

Mandag-Fredag : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com

Fastighetsmarknaden under årets första kvartal i Estepona, Marbella och Malaga.

This is a single blog caption

Fastighetsmarknaden under årets första kvartal i Estepona, Marbella och Malaga.

Data över fastighetstransaktioner har stora förseningar och kommer vara bristfällig närmaste kvartalen. Trots detta har vi tagit del av data avseende antalet fastighetstransaktioner i Estepona, Marbella och Malaga för årets första kvartal. Data avseende pris finns till och med sista kvartalet 2019. I början av 2019 såg vi en lägre pris växt per M2 i samtliga kommuner på kusten, dock observerades en ökande trend under årets sista kvartal.

Första kvartalet förra året hade en hög volym nivå i ljuset av senaste årens återhämtning. Jämför vi första kvartalet i år med första kvartal 2019 ser vi en nedgång i omsättningen på mellan 15 och 20 % för begagnade fastigheter som är äldre än fem år. Estepona hade en ovanligt kraftig ökning i nyproduktion, detta var huvudsakligen ett större bestånd av fastigheter som blev färdigställt och levererad till slutkund under årets första månad. Volymen fastigheter i Estepona som är nyare än fem år ökade från 32 till 222 jämfört med första kvartalet förra året.