Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital etterstreber å ha en oppdatert hjemmeside med korrekt og relevant informasjon. Lover og regler forandres ofte, så deler av materialet kan være ufullstendig og/eller inneholde feil.

Informasjonen på denne nettsiden utgjør ikke individuelle råd eller anbefalinger i spesifikke saker. Tekster og beskrivelser er tenkt som allmenn informasjon. Haga Kapital Financial Services påtar seg ikke ansvar for bruk av informasjonen i spesifikke saker. Lenker til andre nettsider er bare for informasjon, og Haga Kapital tar ikke ansvar for innhold på andre nettsider.

Artikler og tekster som produseres av Haga Kapital, og som publiseres på hjemmesiden, er Haga Kapitals eiendom. Foruten bruk som er tillatt i henhold til tvingende lov, kreves Haga Kapitals skriftlige samtykke for kopiering, spredning og annen bruk av publisert materiale.

Mandag-Fredag : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com

Färska BNP siffror för årets första kvartal

This is a single blog caption

Färska BNP siffror för årets första kvartal

Årets första kvartalssiffror avseende ekonomisk aktivitet blev presenterad av statistiska centralbyrån morgonen 30 april.
Jämförd med sista kvartalet förra året minskade aktiviteten med – 5,2 %. Handelsbalansen var ned från + 0,5 % till +02 %, Exporten minskade med – 6,3 % medan importen minskade med – 7,4 %
Störst förändring observerades hos hushållen med en nedgång på -7,5 %, offentliga kostnader ökade med 1,8 %, medan investeringar minskade med – 5,3 %.

Nu när det finns faktiska siffror på förändringen i ekonomisk aktivitet är det möjligt att göra estimat baserad på observerad förändring de dagar ekonomien haft utegångsförbud.
BNP sista kvartalet förra året uppgick till 313,55 miljarder euro, fördelar vi detta på periodens 92 dagar får vi en dags-produktion i ekonomien på 3,4 miljarder Euro.
Årets första kvartal hade en minskning på -5,2 % jämförd med sista kvartalet förra året, detta utgör lite drygt 16,3 miljarder lägre produktion jämförd med förra kvartalet.
Om vi gör antagandet att den lägre ekonomiska aktiviteten huvudsakligen härrör från 20 dagar med utegångsförbud i mars, har dagsproduktionen i Spanien minskat från 3,4 miljarder till 2,59 miljarder per dag under perioden med utegångsförbud. Då det inte publiceras siffror per dag går det tyvärr inte att skilja dagarna med delvis nedstängning från dagar med mer omfattande nedstängning.

Den procentuella förändringen under nedstängningen blir således – 23,92% per dag.
Förändringen är såklart mycket dramatisk, för egen del förväntade jag en mer omfattande inbromsning med en nedgång på 40 % av normal dags-produktion. I den grad man ska försöka se något positivt i detta så har Spanien överraskat på uppsidan avseende förmågan att upprätthålla ekonomisk aktivitet, trots utegångsförbudet.
Effekten av lägre aktivitet slår såklart hårdast i delar av landet där servicesektorn och turist sektorn är störst. Solkusten kommer således drabbas hårdare än landsgenomsnittet.