Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital etterstreber å ha en oppdatert hjemmeside med korrekt og relevant informasjon. Lover og regler forandres ofte, så deler av materialet kan være ufullstendig og/eller inneholde feil.

Informasjonen på denne nettsiden utgjør ikke individuelle råd eller anbefalinger i spesifikke saker. Tekster og beskrivelser er tenkt som allmenn informasjon. Haga Kapital Financial Services påtar seg ikke ansvar for bruk av informasjonen i spesifikke saker. Lenker til andre nettsider er bare for informasjon, og Haga Kapital tar ikke ansvar for innhold på andre nettsider.

Artikler og tekster som produseres av Haga Kapital, og som publiseres på hjemmesiden, er Haga Kapitals eiendom. Foruten bruk som er tillatt i henhold til tvingende lov, kreves Haga Kapitals skriftlige samtykke for kopiering, spredning og annen bruk av publisert materiale.

Mandag-Fredag : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com

Ekonomin återhämtar sig.

This is a single blog caption

Ekonomin återhämtar sig.

Som förväntad blev BNP för tredje kvartal en positiv överraskning. Första kvartalet indikerade en stark inbromsning och andra kvartalet blev ett djupt svart hål. Däremot gjorde aktiviteten en byks under tredje kvartalet med en ökning på hela 16,7 %. BNP är senaste tolv månader trots en stark återhämtning ned – 8,7 %, jämfört med – 21,5 % vid halvårsskiftet.

BNP

  • Q1        -5,2 %
  • Q2    – 17,8 %
  • Q3       16,7 %