Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital etterstreber å ha en oppdatert hjemmeside med korrekt og relevant informasjon. Lover og regler forandres ofte, så deler av materialet kan være ufullstendig og/eller inneholde feil.

Informasjonen på denne nettsiden utgjør ikke individuelle råd eller anbefalinger i spesifikke saker. Tekster og beskrivelser er tenkt som allmenn informasjon. Haga Kapital Financial Services påtar seg ikke ansvar for bruk av informasjonen i spesifikke saker. Lenker til andre nettsider er bare for informasjon, og Haga Kapital tar ikke ansvar for innhold på andre nettsider.

Artikler og tekster som produseres av Haga Kapital, og som publiseres på hjemmesiden, er Haga Kapitals eiendom. Foruten bruk som er tillatt i henhold til tvingende lov, kreves Haga Kapitals skriftlige samtykke for kopiering, spredning og annen bruk av publisert materiale.

Mandag-Fredag : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com

Efter Corona.

This is a single blog caption

Efter Corona.

I samband med publiceringen av årets första kvartalssiffror avseende ekonomisk aktivitet har IMF uppdaterad prognosen för kommande år. Färska siffror möjliggjorde en mer träffsäker prognos. För 2020 kommer aktiviteten krympa betydligt i Europa och USA, dock finns det tre länder/regioner som innevarande år trots krisen kommer få en ökning i BNP. Detta är Kina, Indien och Asean 10.

Om faktiskt utfall blir enligt prognosen kommer USA vara tillbaks till förkrisnivå vid utgången av 2022 och Europa 2023. Kina Asean 10 och India kommer under samma period få en volymökning på 24 %, 25 % och 26 %, jämförd med förkrisnivån.

Jämför vi väst (USA & EU28) med öst (Kina, Indien Asean10, Afrika) och köpkrafts justerar siffrorna ligger ca 60 % i öst medan 40 % ligger i väst. Konsensus långsiktig tillväxtprognos för öst är drygt 5 % och för väst ca 1,5 %. Köpkrafts-justerat motsvarar volymökningen i öst ett nytt Norge varje femtionde dag.

Tyngdpunkten i världsekonomin har därmed förskjutits österut, och detta går fort. Fenomenet är kärnan bak den aggressivitet som USA uppvisar.  Ur ett asiatiskt perspektiv kommer väst gradvis förlora sin ekonomiska relevans, medan Asien redan är västvärldens viktigaste marknad och ökar i relevans.