Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital etterstreber å ha en oppdatert hjemmeside med korrekt og relevant informasjon. Lover og regler forandres ofte, så deler av materialet kan være ufullstendig og/eller inneholde feil.

Informasjonen på denne nettsiden utgjør ikke individuelle råd eller anbefalinger i spesifikke saker. Tekster og beskrivelser er tenkt som allmenn informasjon. Haga Kapital Financial Services påtar seg ikke ansvar for bruk av informasjonen i spesifikke saker. Lenker til andre nettsider er bare for informasjon, og Haga Kapital tar ikke ansvar for innhold på andre nettsider.

Artikler og tekster som produseres av Haga Kapital, og som publiseres på hjemmesiden, er Haga Kapitals eiendom. Foruten bruk som er tillatt i henhold til tvingende lov, kreves Haga Kapitals skriftlige samtykke for kopiering, spredning og annen bruk av publisert materiale.

Mandag-Fredag : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com

Banksparandet hos spanska hushåll och företag ökar.

This is a single blog caption

Banksparandet hos spanska hushåll och företag ökar.

När kristider inträffar i Spanien verkar det som att befolkningen på något underligt sätt flyter motströms.

Den ekonomiska aktiviteten har senaste året krympt med drygt – 8 % och arbetslösheten har ökat dramatiskt. Trots detta har volymen i hushållens banksparande ökat med 7,4 % senaste tolv månaderna, hos företagen har volymen likvida bankmedel ökat med 15,9 %.

Spanjorerna har bevisligen en unik förmåga att hantera ekonomiska kriser. Den extremt effektiva förmågan att skära kostnader förklara fenomenen.

Dock får vi hoppas på bättre tider och en normaliserad vardag.