Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital etterstreber å ha en oppdatert hjemmeside med korrekt og relevant informasjon. Lover og regler forandres ofte, så deler av materialet kan være ufullstendig og/eller inneholde feil.

Informasjonen på denne nettsiden utgjør ikke individuelle råd eller anbefalinger i spesifikke saker. Tekster og beskrivelser er tenkt som allmenn informasjon. Haga Kapital Financial Services påtar seg ikke ansvar for bruk av informasjonen i spesifikke saker. Lenker til andre nettsider er bare for informasjon, og Haga Kapital tar ikke ansvar for innhold på andre nettsider.

Artikler og tekster som produseres av Haga Kapital, og som publiseres på hjemmesiden, er Haga Kapitals eiendom. Foruten bruk som er tillatt i henhold til tvingende lov, kreves Haga Kapitals skriftlige samtykke for kopiering, spredning og annen bruk av publisert materiale.

Mandag-Fredag : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com

Arbetsmarknaden återhämtar sig.

This is a single blog caption

Arbetsmarknaden återhämtar sig.

Färska sysselsättningssiffror visar på en snabbare återhämtning än vad många hade förväntad sig. Tidigare kriser har ofta slagit hårdare mot Spanien jämförd med Europas större ekonomier, trots detta har Spanien av någon anledning en unik förmåga att resa sig.

Antalet personer I arbete ökade med 569 600 under årets tredje kvartal. Detta var en ökning på hela 3,06 %. Antal personer som arbetar är i nuläget 19 176 900, detta är en minskning på  697 500 senaste tolv månaderna.

1 975 100 arbetar hemifrån, detta utgör 10,3 % och är ned från 16,2 % sen för tre månader sen.

Offentlig sektor ökade med 111 200 och privat sektor stod för resterande 458 500. Servicesektorn hade en ökning på 476 300, byggsektorn var upp 80 300 och industrin var upp 45 400, medan jordbrukssektorn var ned med -32 300.