Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

The “Global Rich List” 2021

This is a single blog caption

The “Global Rich List” 2021

Hurun Report Inc är ett analysföretag baserat i Shanghai och Mumbai. Företaget har drygt 150 anställda. Verksamheten började 1999 och har sen dess vuxit till att bli en av de ledande inom sin sektor. Företaget är mest känt för bevakning av världens miljardärer. Årligen publicerar företaget en rapport över nya och gamla miljardärer. Publikationerna hade mer än 8 miljarder visningar förra året, upp 50 % sen året innan.

Listan över världens miljardärer ”Global Rich List” har isolerat sett ett begränsat värde, men i ett större perspektiv synliggör listan var värdeskapande i form av nya förmögenheter växer fram.

Kina drog på riktigt ifrån resten av världen förra året. Det skapades fler nya dollar miljardärer i Kina än i resten av världen tillsammans. I Kina tillkom det 259 nya dollar milliardärer, medan resten av världen sammantaget kunde välkomna 155 nya miljardärer. Med siffran 1 058 (plus 66 som är bosatta utanför Kina) blev Kina det första landet i världen som passerade 1 000 miljardärer. På andra plats hittar vi USA med 696 och på tredjeplatsen hittar vi Indien med 177 miljardärer.

Värdeskapandet flyttar tillbaka till Asien

Kina drar på riktigt ifrån båda Nordamerika och Europa; och sammantaget hade Asien för första gången på mer än 100 år flera ultrarika jämfört med resten av världen. Av det totala värdeskapandet i form av nya miljardärer bidrog Kina ensamt med 62,5 % av förra årets tillväxt, efterföljt av USA med 16,9 %.

Miljardärtäta städer.

Av de tio mest miljardärtäta städerna i världen finns 6 i Kina, 1 i USA, 1 i England, 1 i Ryssland och 1 i Indien.

 

Hur många dollar-miljardärer finns det i världen?

Hurun Report Inc har koll på 3 228 miljardärer, men uppskattar att det i verkligheten finns 7 500 globalt. Vidare antar företaget att det i USA finns 1 500 miljardärer jämfört med den officiella siffran på 696, och i Kina uppskattas den verkliga siffran vara 2 500.

Då rapporten endast redovisar dollarmiljardärer, ger detta inte en rättvisande bild av verkligheten. För att siffrorna skall vara jämförbara måste de prisjusteras. Man får helt enkelt mer roligt för en miljard dollar i Kina än i USA.  Använder vi världsbankens senaste siffror får man i snitt 1,65 gånger mer i Kina för en dollar jämfört med USA.

Om vi förutsätter att Hurun Report Inc har rätt i antagandet om det verkliga antalet miljardärer i Kina och pris justerar siffrorna, tillkom det 1 ny (prisjusterad) dollar miljardär i Kina var nionde timme under hela förra året.

Det finns många intressanta sidor av det vi observerar; och fenomenet visar tydligt hur den ekonomiska tyngdpunkten i världen förskjuts österut.

Den samlade befolkningen i regionerna Central Asien, Syd Asien, Sydost Asien och Ost Asien uppgår till nästan 4,5 miljarder människor. Av dessa bor endast 200 miljoner i utvecklade ekonomier, såsom Taiwan, Syd Korea, Japan och Singapore. Resterande 4,3 miljarder lever i länder som i rasande fart utvecklas mot en västlig levnadsstandard. Singapore är det mest extrema exemplet som 1965 hade BNP per capita på ca 500 dollar. Förra året var samma siffra 59 796 dollar och prisjusterat hade Singapore BNP per capita på 98 523. Det som gör Singapore till det mest extrema exemplet är att landet i princip helt saknar naturresurser, även vatten måste importeras. Även den demografiska kompositionen är utmanande; nästan 60 % är hankineser; och resterande 40 % är fördelad på ett antal minoriteter.  Trots motstridiga intressen och mängder av konfliktlinjer är landets ekonomiska resa förmodligen det mest extrema som ägt rum i hela mänsklighetens historia.

Ett annat exempel är Bangladesh med en befolkning på 164,6 miljoner. Landets nominella BNP har sen 2008 ökat från 91 miljarder USD till 324 miljarder vid utgången av förra året. Den statliga skuldsättningen var på blygsamma 31 % av BNP. Vietnam är ytterligare ett exempel. Landet med sina 97,3 miljoner invånare har under samma period som Bangladesh ökat sitt nominella BNP från 99 miljarder USD till 271,1 miljarder. Det finns betydande skillnader i ländernas politiska system, ekonomisk och industriell komposition, samt kulturell, historisk och religiös bakgrund. Det de har gemensamt är att båda länderna noggrant studerar andras tillväxtresa; och utifrån egna förutsättningar kopierar, anpassar och implementerar åtgärder för att lyfta levnadsstandarden.

Fenomenet sprider sig fort, trots olika förutsättningar växer det fram ett djupt samarbete i regionerna.

Hur påverkar detta oss i Europa?

En ständigt växande levnadsstandard i världens mest folkrika regioner skapar stora möjligheter för europeiska företag. Asien är redan idag den viktigaste konsumtionsmarknaden för europeisk produktion. Huruvida europeiska företag får ta del av värdeskapandet, beror i stor utsträckning på hanteringen av det amerikanska förhållningssättet till Asien.

Sydeuropeiska länder har i större utsträckning valt sin egen väg i det bilaterala förhållandet till Kina. Öst orienteringen är nog bara i sin ringa begynnelse. Om republikanerna vinner nästa presidentval kommer sannolikt den europeiska öst orienteringen tillta i styrka.