Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Hotellövernattningar i Andalusien ökar, men från en mycket låg nivå.

This is a single blog caption

Hotellövernattningar i Andalusien ökar, men från en mycket låg nivå.

Spanska statistiska centralbyrån (INE) redovisade för några dagar sen antalet turistövernattningar under Covid. Huvuddelen är hotellövernattningar, men antalet övernattningar som bedrivs i privat uthyrningsregi växer betydligt.

Återhämtningen är glädjande men samtidigt blir allvaret i situationen alt mer tydlig. Den spanska turistsektorn är en betydande del av ekonomin. Året 2019 bidrog turistsektorn i Spanien med drygt 154 miljarder euro, detta utgör 12,4 % av BNP. 2,7 miljoner arbetar inom sektorn som i sin tur utgör 12,9 % av alla arbetstillfällen i Spanien.

Spanjorer som reser i eget land utgjorde 54,7 % av den totala volymen år 2019, och 38 % av turistsektorn är lokaliserad i Andalusien.

För att tydliggöra siffrorna har vi sammanställt antalet övernattningar månadsvis från januari till och med Augusti avseende kalenderår 2019, 2020 och 2021.

Året 2020 var nedgången störst, ned från 38,7 miljoner till 13,3 miljoner. Procentuellt blir detta en nedgång på hela 65,57%.

2021 visar på en viss återhämtning, upp från 13,3 miljoner till 17,4 miljoner. Detta är en ökning på 30 %. Trots denna glädjande förbättring utgör volymen under perioden endast 45 % jämfört med samma period 2019.

Enligt teorin om svarta svanar är detta händelser som är osannolika och oförutsägbara. Sen den globala finanskrisen 2008 känns det som att svarta svanar varit normalen istället för undantaget. Även om flera börjar betvivla på existensen av vita svanar, får vi hoppas på mer frekventa besök av fåglar med rätt färg i framtiden.