Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Det globala Intresset för Kinas servissektor slår nya record.

This is a single blog caption

Det globala Intresset för Kinas servissektor slår nya record.

Nyligen genomfördes den årliga mässan ” China International Fair for Trade in Services” (CIFTIS) i Beijing.

Drygt 11 000 företag från 153 länder var representerade, detta är upp från 7 580 från förra arrangement. 432 av företagen på listan ”Fortune 500” var på plats.

Vad kan förklara det exponentiellt växande intresset för Kinas servicesektor? Blickar vi bakåt till år 2005 utgjorde kinas servicesektor enligt ”National Bureau of Statistics of China” (NBS) 42,82 % av den totala ekonomin. Vid halvårsskiftet 2021 var siffran 53,47 %.

Det kraftigt ökande intresset beror på att kinas servicesektor förväntas öka lavinartad i åren som kommer, och alla vil ha en del av tårtan.

 

Kinas servissektor har ökat från 978 MRD i 2005 till 7 886 MRD år 2020. Detta är en nominell volymökning på hela 706 % senaste femton åren.

 

Då drygt 90 % av jobbskapande sker i små och medelstora företag inom servicesektorn, skickar myndigheterna kristallklara signaler avseende ambitionerna för åren som kommer.

Xi Jinping öppnade mässan genom ett videosent tal som väckte stort intresse bland deltagarna.

Det finns ett flertal saker som bör beaktas i talet, och nedan finns de fyra huvudteman som har uppmärksammats mest av deltagarna.

 

  1. ”Vi vill öppna upp ekonomien för omvärlden till en högre nivå. Vi vill etablera en negativ lista över ekonomisk aktivitet som utländska bolag får bedriva i Kina”.

Myndigheterna kommer att etablera en lista över verksamhet som med hänsyn till nationell säkerhet inte får bedrivas. Om verksamheten man önskar bedriva inte finns på listan är det helt öppet för etablering av produktion i, och handel med Kina.

 

  1. ”Vi vill skapa flera möjligheter för gränsöverskridande samarbeten, detta genom att öka stödet för tillväxt inom servicesektorn för existerande partners i ”Belt and Road” initiativet. Vi kommer även att dela kinesiska teknologiska nyvinningar med omvärlden”

 

  1. ”Vi vill fortsätta att förbättra det regulatoriska ramverket för gränsöverskridande aktivitet inom servicesektorn. Nationella regler skall harmoniseras med den höga standaren som finns i internationella handelsavtal, och etablera zoner for demonstration av digital handel”

 

Denna punkt har fått mycket uppmärksamhet. Det faktum att Xi utrycker att existerande regimen för gränsöverskridande aktivitet inte är adekvat är intressant. Genom att göra detta erkänns kritiken från omvärlden och byråkratiska hinder adresseras. Internationella och regionala handelsavtal som WTO:s handelsavtal, och Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), blir den nya guldstandarden för handel.

 

  1. ”Vi vill fortsätta att stödja den innovationsdrivna utvecklingen i små och medelstora företag. Detta genom att etablera en ny börs i Beijing. Denna börs skall vara den primära plattformen för börsintroduktioner avseende innovationsorienterade SME bolag”

Denna punkt tillsammans med harmoniseringen med internationella regler för handel, är av mycket stort intresse.

Historiskt har kinesiska företag i likhet med europeiska företag finansierat sig genom banksektorn.

De två existerande fastlandsbörserna Shanghai och Shenzhen ägs till 80 % av privatpersoner. På grunn av mängden ovana investerare har China Securities Regulatory Commission (CSRC) tvingats balansera hänsynen till investerarskydd och effektiv allokering av kapital. Detta har i sin tur lett till extremt långdragna noteringsprocesser. Systemet har haft en lite fungerande prismekanism då samtliga bolag har noterats med ett P/E tal på 23. Eftermarknadspriset har i snitt legat 170 % över noteringspriset, i USA har eftermarknadspriset legat ca 16 % över noteringspriset. Sammantaget har detta kostat samhällsekonomin dyrt då företagens kostnad för kapital har varit extremt höga.

Förra året infördes det ett noteringsbaserat registreringssystem för börsintroduktioner på Star Market-listan på Shanghai börsen, och Shinext-listan på Shenzhen börsen. Syftet med införingen av ett registreringsbaserad system är att låta marknaden utgöra den primära prisbildningsmekanismen. Etableringen av en ny börs i kinas huvudstad Beijing blir ytterligare ett steg för att liberalisera kapitalmarknaden. Den nya börsen etableras genom att reformera den redan existerande plattformen ”National Equities Exchange and Quotations” (NEEQ). Detta är en handelsplats för mindre företag som ursprungligen blev etablerad år 2006. Sen dess har handelsplatsen reformerats ett antal gånger.

Bolagen på NEEQ är klassificerad i tre delar:

Base

Innovation Select

5 945 Bolag

1 247 Bolag 66 Bolag

De 66 största och mest etablerade bolagen som finns på Select listan vill utgöra grunden för Beijing Stock Exchange (BSE). Börsen kommer att tillämpa ett registrerings baserad system för börsintroduktioner.

En ny arena för att resa kapital till innovation med en liberaliserad prismekanism, och hög likviditet blir ett betydligt stöd för den reala ekonomin. Än så länge har myndigheterna varit sparsamma med detaljerna, men flera bedömare förväntar att BSE kommer attrahera institutionella investerare.

Flera tunga investerare har redan signalerat betydliga belopp för denna övning. Enligt rykten har Alibaba satt av 14 miljarder USD för att stödja inkubation av innovativa nyvinningar.

Västlig media har harmoniskt ignorerat nyheten. I den grad nyheten har omtalats har detta gjorts med traditionell västlig sågning. Nyheten har setts i ljuset av USA:s intentioner om att av-lista och stänga ute kinesiska bolag från den amerikanska kapitalmarknaden.

Den västliga propagandan står i stark kontrast till vad som händer i verkligheten, och amerikanska företag värkar vara av en annan uppfattning. Trots ett betydande politiskt tryck har amerikanska FDI flöden till Kinas reala ekonomi ökat betydligt senaste åren.

Sen början av 2016 har amerikanska direktinvesteringar ökat med nästan 35 %. I jämförelse med andra länder har amerikanska direktinvesteringar i Kina haft den största procentuella ökningen senaste fem åren.

Det är tydligt att västvärldens politiker och västvärldens företagare har olika uppfattningar om öppenheten i och framtiden för kinas ekonomi.

Enligt västlig media är Kina på väg att stänga sin ekonomi mot omvärlden, medan det som händer på marken är det motsatta.

 

ruben@hagakapital.com