Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Fastighetspriser I Estepona första kvartal 2021.

This is a single blog caption

Fastighetspriser I Estepona första kvartal 2021.

Fastighetspriser i Estepona har varit stabila under pandemin. Trots en temporär inbromsning i transaktioner ökade antalet fastighetsköp från 2 341 (2019) till 2 524 (2020).

Jämför vi fjärde kvartalet 2020 med samma kvartal 2019 observerades en ökning på 51,90 %. Under sista kvartalet 2020 genomfördes det 957 transaktioner, varav 429 var fastigheter yngre än 5 år och 528 var fastigheter äldre än 5 år.

I Estepona är genomsnittspriset 39 % lägre än toppnoteringen innan finanskrisen, medan för Marbella kommun är samma siffra 14 %. Marbella hade en nedgång på 1 113 transaktionen år 2020 jämfört med 2019. Detta är en procentuell nedgång på hela -30,24 %.

Förklaringen till fenomenet är komplex, men man kan nog med hyfsat hög träffsäkerhet tolka detta som att intresset för Estepona har ökat betydligt.