Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Statliga överföringar till Estepona kommun

This is a single blog caption

Statliga överföringar till Estepona kommun

Under 2017 betalade Esteponas invånare drygt 66,6 miljoner euro i inkomstskatt, av dessa fick kommunen nästan 22,37 miljoner tillbaks i form av överföringar från staten (33,56%). En mycket liten kommun som Jubrique fick hela 253 % av inkomstskatten tillbaks i överföringar från Staten. Spanien rikaste kommun ” Bodilla del Monte” fick klara sig med 3,97 % av betald inkomstskatt i nationella överföringar.

Statliga överföringar är kopplat till volymen av tjänster en kommun enligt lag måste erbjuda invånarna.