Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Prisutveckling på bostäder på solkusten, samt försäljningsstatistik för svenska köpare.

This is a single blog caption

Prisutveckling på bostäder på solkusten, samt försäljningsstatistik för svenska köpare.

Kommuner med mer är 25 000 invånare redovisar genomsnittligt pris per M2 vid fastighetstransaktioner. Dessa är uppdelat på fastigheter som är äldre än 5 år (begagnade) och fastigheter som är nyare än 5 år(nya).
Data fram till och med år 2009 har inte denna uppdelning, därför sammanfaller grafen till och med år 2009. För perioder utan försäljningar av nyare bostäder redovisas ingen data, detta förklarar varför grafen kan saknas för vissa perioder.

Benalmadena
Denna ort hade det högsta kvadratmeter pris första kvartalet 2008 med 2 629 Euro.
Sista kvartalet förra året såldes nya fastigheter för 2 134 Euro per M2. Begagnatpriset var 2 032 Euro.