Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Nationell prisutveckling på fastigheter

This is a single blog caption

Nationell prisutveckling på fastigheter

På efterfrågan har vi sammanställt prisutvecklingen med kvartalsdata på nationell nivå.

Det genomsnittliga priset per m2 på bostäder i Spanien uppgick till 1 638,3 euro under tredje kvartalet 2019. vilket motsvarar en kvartalsökning på 0,1 % och 3,1 % från året innan.
Efter 26 kvartal med prisfall på bostäder, har vi nu haft 18 kvartal med årlig prisökning.

Två orter hade tredje kvartal 2019 en prisnedgång, La Rioja (-5,5 %), Asturien (-0,2 %). Resterande kommuner som redovisar data (mer än 25 000 invånare) hade prisökning på bostäder. Balearerna (4,8 %), Navarra (4,6 %), Madrid (4,6 %), Valencia (4,3 %) och Aragon (4,2 %).