Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Guide för smart flytt till Spanien

This is a single blog caption

Guide för smart flytt till Spanien

Flera har efterfrågat en förenklat guide om vad man bör tänka på i samband med flytt till Spanien. Här belyses de mest förekommande frågorna.
Vi har delat upp guiden i temporär vistelse och permanent vistelse, vidare är den uppdelad på olika teman.
Guiden är inte uttömmande men som en rekommendation finns det fördjupad information på vår hemsida.

https://hagakapital.com

Vidare har vi länkat till relevant information på hemsidan i form av Power Point presentationer med ljudinspelningar, dessa spelas upp som korta filmer. De två viktigaste teman är skatterättslig hemvist och tryggt bostadsköp. Etablerar man en solid förståelse av dessa ämnen undviker man de huvudsakliga källorna till problem.

Temporär vistelse
De flesta svenska medborgare som köper fast egendom i Spanien vistas i landet mindre än 183 dagar per kalenderår.
Detta betyder att man inte får sin skatterättsliga hemvist i Spanien men endast blir begränsad skattskyldig för inkomster som härleds från inkomstkällor belägen på det spanska territoriet.
I praktiken fortsätter man ha sin skatterättsliga hemvist i Sverige och är obegränsad skattskyldig i Sverige för alla inkomster oavsett vart dom kommer från.
Detta medför att båda Spanien och Sverige har beskattningsrätt på samma inkomster. Slutresultatet blir dubbel skattskyldighet. I detta fall vet man vilken stat som har beskattningsrätt enligt hemvistprincipen, och enligt skatteavtalets artikel 24 punkt 1 har hemviststaten skyldighet att avräkna skatt som är betald i källstaten. På så sätt undanröjer skatteavtalet dubbel beskattning.

Spanskt personnummer (NIE)
NIE nummer är den Spanska varianten av ett personnummer för icke spanjorer. Behovet av ett NIE nummer uppkommer oftast i samband med fastighetsköp. Vidare behöver man et Spanskt personnummer för betalning av skatter, registrera dig som ägare på ett fordon mm.

https://hagakapital.com/information/nie/