Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Coronas effekt på spansk ekonomi.

This is a single blog caption

Coronas effekt på spansk ekonomi.

Att kvantifiera den ekonomiska effekten på spansk ekonomi är en omöjlig uppgift. Det uppenbara skälet är att vi står helt utan säkra variabler. Något liknande chock på världens ekonomier har aldrig tidigare ägt rum, det finns inget att jämföra med.
Hur ekonomiens olika aktörer kommer att agera i framtiden avseende konsumtions och investerings vilja är omöjligt att säga. Alla hoppas såklart på en snarlig lösning men om detta blir utdraget kan det ta tid innan framtidstron vänder tillbaks.
Om karantänen får effekt och under andra halvan av april böjar ekonomisk aktivitet gradvis öka med 5 % procentenheter för varje månad, kan det bli enligt nedan estimat.
Förra årets BNP i Spanien var 1 244 757 000 000 Euro. Delar vi volymen på årets 12 månader får vi en månadsvolym på ca 103,7 Miljarder euro.
Sen gör vi ett procentuellt antagande om ekonomisk aktivitet för varje månad.

Summerad BNP för helåret 2020 landar då på 1 052,85 miljarder euro, en minskning på – 15,42 % jämfört med 2019.
Scenariot förutsätter en relativt stark återhämtning av ekonomisk aktivitet.

Q1: Första kvartal 2020 kommer visa en minskning på -13 % jämförd med sista kvartal 2019.
Q2: Andra kvartalet får en nedgång på – 21 % jämförd med första kvartalet, och – 31 % jämförd med samma kvartal 2019.
Q3: Kvartal 3 får en ökning på 24 % jämförd men förra kvartalet, men – 15 % jämförd med samma kvartal förra året.
Q4: Sista kvartalet kommer ha en ökning med 15 % jämförd med tredje kvartalet, och en nedgång på minus 1,67 % jämförd med samma kvartal förra året.

Hur dessa (osäkra) realekonomiska siffror kommer påverka framtidstron är osäkert. I alla lägen är det en fördel att förbereda befolkningen på det som kommer, och nu krävs politiskt mod.