Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

BNP för Q4

This is a single blog caption

BNP för Q4

09:00 i dag publicerade statistiska centralbyrån (INE) preliminära BNP siffror för sista kvartalet. lite datastrul gav en mindre försening i publiceringen av denna artikel.
För helåret landade den reala tillväxten i ekonomin på 1,8 %. Inhemsk efterfrågan genererade en tillväxt på 1,2 % och handelsöverskottet gav en ökning på 0,6 %. Ökningen sista kvartalet var 0,5 % medan konsensus förväntad tillväxt var på 0,3 %.
Q1 0,5%
Q2 0,4 %
Q3 0,4 %
Q5 0,5%
Den nominella värdet av spansk BNP var vid utgången av året 1 244,757 miljarder euro. Detta är en ökning på 3,5 % jämförd med utgången av 2018. Summerad ökade aktiviteten med drygt 42 miljarder euro vara 28 miljarder inhemsk efterfrågan och 14 miljarder var handelsöverskott.