Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Nytt investeringsavtal mellan EU och Kina.

This is a single blog caption

Nytt investeringsavtal mellan EU och Kina.

EU-CHINA COMPERHENSIVE AGREEMENT ON INVESTMENT (EU-CHINA CAI)

Den 30 januari bekräftade President XI Jinping, Förbundskansler Angela Merkel, President Emmanuel Macron, Presidenten för det europeiska rådet Charles Michel och EU president Ursula von der Leyen att investeringsavtalet efter 7 år med förhandlingar var klart.

Överenskommelsen är ytterligare ett exempel på växande europeiskt intresse i öst.

I februari 2012 startade EU och China förhandlingar om ett ömsesidigt harmoniserat avtal avseende investeringar.

Avtalet skulle i första hand ersätta ett lappverk av 25 utdaterade avtal mellan Kina och 26 av EU:s medlemsstater. Vidare hade båda sidor önskemål om ett framtida handelsavtal som bygger på samma principer.

Kinas fotavtryck som utländsk investerare i Europa har senaste åren förändrats. Trots denna sanning finns det ett vist avvik mellan faktiska siffror och den upplevda verkligheten. Som en del av handelskrigets retorik framställs det som ”Pravda” i västlig media att Kina (CCP) har för avsikt att ta över den västliga värden genom uppköp.

Enligt europeiska kommissionen hade EU 176 miljarder euro i utländska investeringar i Kina vid starten av 2018, medan Kina hade 59 miljarder i Europa.

Kinas investeringar i EU utgjorde 2 % av totalen, medan länder som USA, Canada, Schweiz, Norge, Japan och Australia stod för 80 % av utlands ägarskap.

Investerare från fastlands Kina, Hong Kong och Macao har sen 2007 ökat sitt majoritetsägarskap i EU baserade företag från 0,2% i 2007 till 1,6 % första januari 2018.