Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

När skall man registrera sig som bosatt (Padron) i en spansk kommun?

This is a single blog caption

När skall man registrera sig som bosatt (Padron) i en spansk kommun?

Det finns olika uppfattningar och svaren varierar starkt.

Spanien är i stor utsträckning decentraliserad, och spanska kommuner är den myndighet som oftast är närmast medborgarna i det dagliga livet. Kommunerna skal enligt lag leverera en mängd tjänster till medborgarna, och omfattningen ökar när kommunen är stor.

Finansieringen av kommunens kostnader är huvudsakligen överföringar från nationell myndigheter, och volymen på bidragen är kopplat till hur många personer som är mantalsskrivna i kommunen. Kommunerna har därför ett starkt intresse av att så många som möjligt mantalsskriver sig, vidare är varje person som är bosatt i en kommun enligt lag skyldig att mantalsskriva sig i kommunen.

Det finns med andra ord ett starkt ekonomiskt intresse från kommunens sida, och det är högst rimligt att kommunen får kostnadstäckning för att ta hand om det som spolas i en toa.

När skal en person mantalsskriva sig i en spansk kommun?

För att få ett kvalificerat svar skickade vi följande fråga till inrikesdepartementet:

”Är det lagligt för en icke spanjor som äger ett semesterboende i Spanien, men inte är bosatt i Spanien, och inte har för avsikt att bosätta sig, att registrera sig som bosatt i kommunen (Padron)?”

Svaret vi fick var i vanlig ordning mycket utförligt.