Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Färska BNP siffror för årets första kvartal

This is a single blog caption

Färska BNP siffror för årets första kvartal

Årets första kvartalssiffror avseende ekonomisk aktivitet blev presenterad av statistiska centralbyrån morgonen 30 april.
Jämförd med sista kvartalet förra året minskade aktiviteten med – 5,2 %. Handelsbalansen var ned från + 0,5 % till +02 %, Exporten minskade med – 6,3 % medan importen minskade med – 7,4 %
Störst förändring observerades hos hushållen med en nedgång på -7,5 %, offentliga kostnader ökade med 1,8 %, medan investeringar minskade med – 5,3 %.

Nu när det finns faktiska siffror på förändringen i ekonomisk aktivitet är det möjligt att göra estimat baserad på observerad förändring de dagar ekonomien haft utegångsförbud.
BNP sista kvartalet förra året uppgick till 313,55 miljarder euro, fördelar vi detta på periodens 92 dagar får vi en dags-produktion i ekonomien på 3,4 miljarder Euro.
Årets första kvartal hade en minskning på -5,2 % jämförd med sista kvartalet förra året, detta utgör lite drygt 16,3 miljarder lägre produktion jämförd med förra kvartalet.
Om vi gör antagandet att den lägre ekonomiska aktiviteten huvudsakligen härrör från 20 dagar med utegångsförbud i mars, har dagsproduktionen i Spanien minskat från 3,4 miljarder till 2,59 miljarder per dag under perioden med utegångsförbud. Då det inte publiceras siffror per dag går det tyvärr inte att skilja dagarna med delvis nedstängning från dagar med mer omfattande nedstängning.

Den procentuella förändringen under nedstängningen blir således – 23,92% per dag.
Förändringen är såklart mycket dramatisk, för egen del förväntade jag en mer omfattande inbromsning med en nedgång på 40 % av normal dags-produktion. I den grad man ska försöka se något positivt i detta så har Spanien överraskat på uppsidan avseende förmågan att upprätthålla ekonomisk aktivitet, trots utegångsförbudet.
Effekten av lägre aktivitet slår såklart hårdast i delar av landet där servicesektorn och turist sektorn är störst. Solkusten kommer således drabbas hårdare än landsgenomsnittet.