Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Ekonomin återhämtar sig.

This is a single blog caption

Ekonomin återhämtar sig.

Som förväntad blev BNP för tredje kvartal en positiv överraskning. Första kvartalet indikerade en stark inbromsning och andra kvartalet blev ett djupt svart hål. Däremot gjorde aktiviteten en byks under tredje kvartalet med en ökning på hela 16,7 %. BNP är senaste tolv månader trots en stark återhämtning ned – 8,7 %, jämfört med – 21,5 % vid halvårsskiftet.

BNP

  • Q1        -5,2 %
  • Q2    – 17,8 %
  • Q3       16,7 %