Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Efter Corona.

This is a single blog caption

Efter Corona.

I samband med publiceringen av årets första kvartalssiffror avseende ekonomisk aktivitet har IMF uppdaterad prognosen för kommande år. Färska siffror möjliggjorde en mer träffsäker prognos. För 2020 kommer aktiviteten krympa betydligt i Europa och USA, dock finns det tre länder/regioner som innevarande år trots krisen kommer få en ökning i BNP. Detta är Kina, Indien och Asean 10.

Om faktiskt utfall blir enligt prognosen kommer USA vara tillbaks till förkrisnivå vid utgången av 2022 och Europa 2023. Kina Asean 10 och India kommer under samma period få en volymökning på 24 %, 25 % och 26 %, jämförd med förkrisnivån.

Jämför vi väst (USA & EU28) med öst (Kina, Indien Asean10, Afrika) och köpkrafts justerar siffrorna ligger ca 60 % i öst medan 40 % ligger i väst. Konsensus långsiktig tillväxtprognos för öst är drygt 5 % och för väst ca 1,5 %. Köpkrafts-justerat motsvarar volymökningen i öst ett nytt Norge varje femtionde dag.

Tyngdpunkten i världsekonomin har därmed förskjutits österut, och detta går fort. Fenomenet är kärnan bak den aggressivitet som USA uppvisar.  Ur ett asiatiskt perspektiv kommer väst gradvis förlora sin ekonomiska relevans, medan Asien redan är västvärldens viktigaste marknad och ökar i relevans.