Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Arbetsmarknaden återhämtar sig.

This is a single blog caption

Arbetsmarknaden återhämtar sig.

Färska sysselsättningssiffror visar på en snabbare återhämtning än vad många hade förväntad sig. Tidigare kriser har ofta slagit hårdare mot Spanien jämförd med Europas större ekonomier, trots detta har Spanien av någon anledning en unik förmåga att resa sig.

Antalet personer I arbete ökade med 569 600 under årets tredje kvartal. Detta var en ökning på hela 3,06 %. Antal personer som arbetar är i nuläget 19 176 900, detta är en minskning på  697 500 senaste tolv månaderna.

1 975 100 arbetar hemifrån, detta utgör 10,3 % och är ned från 16,2 % sen för tre månader sen.

Offentlig sektor ökade med 111 200 och privat sektor stod för resterande 458 500. Servicesektorn hade en ökning på 476 300, byggsektorn var upp 80 300 och industrin var upp 45 400, medan jordbrukssektorn var ned med -32 300.