Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

För dig som vill flytta till Spanien.

This is a single blog caption

För dig som vill flytta till Spanien.

Spanien har länge varit ett land som många väljer att pensionera sig i. För de flesta européer er det relativt kort resväg till ett mer behagligt klimat på solkusten. Lägre levnadskostnader och sjukvård av hög kvalitet gör Spanien till ett tryggt land att bosätta sig i.

Senaste åren har även yngre personer i ökande grad valt att bosätta sig i Spanien, några väljer att arbeta på distans medan andra väljer att flytta eller etablera ny verksamhet i Spanien.

Mycket är likartad med Sverige, men det finns en del saker som är viktig att reda ut innan man flyttar till Spanien. Nedan lista är inte uttömmande men belyser de flesta omständigheter som kan vara av relevans.

 1. Man måste etablera en solid bild av den nya skattesituationen.
  1. Skatt i Sverige efter flytt.
  2. Skatt i Spanien.
  3. Hur påverkas jag av skatteavtalet mellan Sverige och Spanien?
  4. Sink eller beskattning enligt inkomstskattelagen?
  5. Vad är väsentlig anknytning till Sverige efter utflytt?
  6. När har en svensk medborgare väsentlig anknytning till Sverige efter utflytt?
  7. Vad är effekten av väsentlig anknytning till Sverige efter flytt?

 

 1. Flytta till Spanien och bedriva näringsverksamhet i Sverige
  1. Flytta fast driftställe till Spanien
  2. Flytta till Spanien och äga ett svenskt AB som inte bedriver näringsverksamhet (vilande bolag)
  3. Etablera ny verksamhet i Spanien.

 

 1. Att bli resident
 2. Spansk socialförsäkring
 3. Arv, testamente och förmånstagarförordnande efter flytt till Spanien.
 4. Planera och optimera pensionsuttag i efter flytt till Spanien.
 5. Körkort
 6. Ta med bilen
 7. Vad behöver jag veta innan jag köper fast egendom i Spanien?
 8. Vad behöver jag veta innan jag säljer fast egendom i Spanien?
 9. Vad gäller vid uthyrning?
 10. Husocupanter.
 11. Barn i spansk skola.

Flera av dessa frågor kan man reda ut själv. Tyvärr är det dock många som hamnar i onödiga problem på grund av slarv.

Rekommendationen är att anlita ett bollplank som hjälper till att minimera onödiga överraskningar efter flytten.

Många har stor nyttja av en översiktlig utredning som beskriver och optimerar din nya tillvaro i Spanien.

Behöver du hjälp är du välkommen att kontakta oss på info@hagakapital.com