Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Banksparandet hos spanska hushåll och företag ökar.

This is a single blog caption

Banksparandet hos spanska hushåll och företag ökar.

När kristider inträffar i Spanien verkar det som att befolkningen på något underligt sätt flyter motströms.

Den ekonomiska aktiviteten har senaste året krympt med drygt – 8 % och arbetslösheten har ökat dramatiskt. Trots detta har volymen i hushållens banksparande ökat med 7,4 % senaste tolv månaderna, hos företagen har volymen likvida bankmedel ökat med 15,9 %.

Spanjorerna har bevisligen en unik förmåga att hantera ekonomiska kriser. Den extremt effektiva förmågan att skära kostnader förklara fenomenen.

Dock får vi hoppas på bättre tider och en normaliserad vardag.