Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Vad bör en tänka på innan flytt till Spanien?

This is a single blog caption

Vad bör en tänka på innan flytt till Spanien?

Vi får dagligen förfrågningar om vad man bör tänka på när man planerar en flytt till Spanien.

Vi har sammanställt några ämnesområden som bör belysas innan ett obegränsad spanskt skatteanspråk enlig hemvist-principen blir verklighet.

At reda ut den framtidiga skattesituationen, samt organiserar omständigheterna på rätt sätt är helt klart den viktigaste delen av flytten.

Huvudskälet är att det svensk/spanska skatteavtalet har en unik punkt (artikel 4.3) som ställer till det för många. Tyvärr har alltför många fått problem och råkat ut för dubbel beskattning utan rätt att avräkna då frågan om dubbel hemvist inte gick att lösa.

För att etablera en solid förståelse av varje unik situation bör man därför göra en utredning.

Vi gör en hel del utredningar för privatpersoner och företag som planerar flytt till Spanien, samt hjälper till med flyttprocessen.

I fall där regelverket varit otydligt, eller där skattemyndigheten haft en orimlig tolkning har vi även drivit ärenden i skatterättsnämnden (och fått medhåll).

För att göra en utredning behövs information om relevanta omständigheter.

Ur ett skatteperspektiv kan det finnas många fördelar med att flytta till Spanien, särskilt om man önskar att flytta sin näringsverksamhet till Spanien.

Nedan finns en liten lista över de mest förekommande ämnesområden, sen kan det tillkomma andra omständigheter som måste belysas.

 1. Praktiska frågor som berör att bli resident i Spanien
 2. Det spanska sociala försäkringssystemet.
 3. Förstå gällande principer för beskattning, beskattning enligt hemvistprincipen och beskattning enligt källstatsprincipen.
 4. Skillnaden på obegränsat skatteanspråk och begränsat skatteanspråk.
 5. Hur löser gällande skatteavtal dubbel skatterättslig hemvist?
 6. Utreda och belysa vikten av att inte ha omständigheter som kan leda till väsentlig anknytning till Sverige efter flytt enligt inkomstskattelagens regler.
 7. Direkt eller indirekt inflytande över näringsverksamhet i Sverige & Vilande bolag.
 8. Utreda och beskriva den nya skattesituationen i ljus av gällande skatteavtal.
 9. Förstå de olika metoder som enligt skatteavtalet tillämpas för att undanröja dubbel beskattning.
 10. Utreda vilken källskatt på inkomster från Sverige som är lämpligast, SINK (särskild inkomstskatt för utomlandsbosatta) eller beskattning enligt inkomstskattelagen.
 11. Estimera skatt i Spanien baserad på förväntade inkomster.
 12. Rådgivning avseende uttag av pensionsförsäkringar, kapitalpensioner och kapitalförsäkringar.
 13. Kartlägga vilken skatte miljö avseende förvaltning av värdepapper som är möjlig efter utflytt, ISK (investeringssparkonto), kapitalförsäkring eller värdepappersdepå.
 14. Allmän rådgivning i samband med flytt
 15. Rådgivning avseende arvs och familjerättsliga frågor, simulera bodelning och uppdatering av eventuella förmånstagaförordnanden, samt spanska och svenska testamenten.
 16. Flytta till Spanien med vilande bolag i Sverige (så kallad 5/25 bolag).
 17. Flytta till Spanien och etablera likartad verksamhet från spanskt bolag, och samtidigt ha ett svenskt vilande bolag. Detta utan att väsentlig anknytning och obegränsad skattskyldighet i Sverige inträffar.

info@hagakapital.com