Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Fastighetsmarknaden andra kvartalet.

This is a single blog caption

Fastighetsmarknaden andra kvartalet.

Antalet fastighetstransaktioner på kusten bromsade med 40 % jämförd med första kvartalet. Estepona hade lite sämre siffror, dessa förklaras med att ett större antal nyproducerade fastigheter bytte ägare under första kvartalet. Rensar vi för dessa var minskningen något mindre i Estepona.

Trots en betydlig minskning i antalet fastighetstransaktioner var prisutvecklingen opåverkad. I Marbella steg priserna med drygt fyra procent jämförd med första kvartalet, och i Malaga steg priserna med drygt en procent.

I Estepona minskade kvadratmeterpriset med 5,4 % jämförd med första kvartalet, Förklaringen till detta var igen att det omsattes ovanligt många nyproducerade fastigheter under årets första kvartal.

Summerad har fastighetsmarknaden klarat sig bra så långt i krisen. Den förväntade ökningen i bankåtertag har uteblivit och likaså har antalet konkurser minskat dramatiskt.