Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498
Month

November 2020

Banksparandet hos spanska hushåll och företag ökar.

När kristider inträffar i Spanien verkar det som att befolkningen på något underligt sätt flyter motströms. Den ekonomiska aktiviteten har senaste året krympt med drygt – 8 % och arbetslösheten har ökat dramatiskt. Trots detta har volymen i hushållens banksparande...
Read More →

Vad bör en tänka på innan flytt till Spanien?

För att göra en utredning behövs information om relevanta omständigheter. Ur ett skatteperspektiv kan det finnas många fördelar med att flytta till Spanien, särskilt om man önskar att flytta sin näringsverksamhet till Spanien. Nedan finns en liten lista över de...
Read More →

Fastighetsmarknaden andra kvartalet.

I Estepona minskade kvadratmeterpriset med 5,4 % jämförd med första kvartalet, Förklaringen till detta var igen att det omsattes ovanligt många nyproducerade fastigheter under årets första kvartal. Summerad har fastighetsmarknaden klarat sig bra så långt i krisen. Den förväntade ökningen...
Read More →