Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Ekonomin återhämtar sig.

This is a single blog caption

Ekonomin återhämtar sig.

Som förväntad blev BNP för tredje kvartal en positiv överraskning. Första kvartalet indikerade en stark inbromsning och andra kvartalet blev ett djupt svart hål. Däremot gjorde aktiviteten en byks under tredje kvartalet med en ökning på hela 16,7 %. BNP är senaste tolv månader trots en stark återhämtning ned – 8,7 %, jämfört med – 21,5 % vid halvårsskiftet.

BNP

  • Q1        -5,2 %
  • Q2    – 17,8 %
  • Q3       16,7 %

 

 

Ett intressant fenomen är att antalet konkurser är lägre i år jämfört med samma period förra året. Detta är såklart mycket paradoksalt men samtidigt synliggörs motståndskraften i realekonomin. Efter tio år med stark amortering av skulder hos hushåll och företag har detta tillsammans med erfarenheten av att parera en kris i ett tidigt skede möjliggjort fenomenet.

Till skillnad mot USA där man förväntar att arbetstillfällen har blivit utraderad permanent, har Spanien klarat av att hålla lågan brinnande och överraskande många hade ett jobb å gå till under tredje kvartalet. Antalet nya jobb ökade med drygt 567 000 under tredje kvartalet.

På något sätt har Spaniens befolkning, trots politiskt kaos blivit duktig på krishantering.