Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

När fastigheten blir ockuperad?

This is a single blog caption

När fastigheten blir ockuperad?

Ockuperade fastigheter har blivet ett växande problem i Spanien, och trots nya regler för bortvisning av objudna gäster råder det fortfarande osäkerhet om rutinerna.

Många har kontaktat oss i frågan och utryckt stor oro över situationen. En konsekvens av de nya reglerna är att det har tagit tid att etablera nya rutiner för avvisning av objudna gäster.

Vi kontaktade National polisen och Esteponas kommun för att få ett förtydligande av vilka rutiner som gäller.

Vi ställde följande två frågor.

  1. Vad skal en fastighetsägare göra när man på plats i Spanien upptäcker att fastigheten är ockuperad?
  2. Vad skal en fastighetsägare göra när man i sitt hemland får en notering om att fastigheten är ockuperad?

Svaret var övertydlig i båda fallen:

På plats i Spanien.

Ta med dokumentation som styrker att man äger fastigheten till Nationalpolisen. Sen lovar dom att rycka ut till fastigheten lite snabbare än en brandbil och avhysa dom objudna gästerna.

I sitt hemland

I det fall man inte är på plats när man blir notifierad om ockupanter ska man ringa national polisen samt maila dokumentation på att man är rättmässig ägare, sen avhyser polisen dom objudna gästerna.

Avhysning av objudna gäster verkar blivit något som prioriteras högt, båda polisen och kommunen önskade gemensamt å kommunicera att husockupanter var helt oacceptabelt i Estepona.

Esteponas Invånare ska känna sig trygga.