Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

I stormens öga.

This is a single blog caption

I stormens öga.

Corona krisen har drabbat Europas ekonomier hårt och minskningen avseende ekonomiska transaktioner har varit mest markant i Spanien.

Sen mitten av 2013 har den ekonomiska aktiviteten i Spanien ökat med drygt 0,5 % per kvartal, effekten av nedstängningen i mitten av mars resulterade i en minskning på -5,2 % under årets första kvartal. Siffror för årets andra kvartal blev publicerad 23 september med en förväntad minskning på drygt -17.8 % jämförd med första kvartal.

Antalet personer i arbete har minskat från 19 967 000 till 18 607 200, detta är lite lägre än vad konsensus förväntade.

Totalt valde 1 123 företag i Spanien att avverka verksamheten under augusti månad, jämför vi med samma månad tidigare år måste vi tillbaka till 2011 för att hitta en lägre notering.

Mot förväntad har antalet konkurser och frivillige avvecklingar minskat med ca 20 % för innevarande år jämförd med samma period förra året.

Växten i antalet nyetablerade företag har avtagit något men överraskande är netto siffran positiv.

Vad kan förklara fenomenet?

Den ekonomiska motståndskraften hos spanska företag (och hushåll) är et resultat av senaste årens mycket aggressiva amortering av skulder. I tillägg till detta har den spanska befolkningen utvecklat en stark krisvana, den tunga depression som paralyserade landet förra krisen har lyckligtvis inte bitit sig fast.

Mycket talar för at vi är i mitten av, eller har passerad stormens öga.  På kvartalsnivå kommer vi förmodligen se en kraftig ekonomisk expansion i tredje och fjärde kvartal.

Trots landets politiska kaos njuter Spanien frukterna av senaste årens kollektiva skuldsanering.

Spanien kommer även denna gången leda an i den ekonomiska återhämtningen i Europa.