Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Fastighetsmarknaden under årets första kvartal i Estepona, Marbella och Malaga.

This is a single blog caption

Fastighetsmarknaden under årets första kvartal i Estepona, Marbella och Malaga.

Data över fastighetstransaktioner har stora förseningar och kommer vara bristfällig närmaste kvartalen. Trots detta har vi tagit del av data avseende antalet fastighetstransaktioner i Estepona, Marbella och Malaga för årets första kvartal. Data avseende pris finns till och med sista kvartalet 2019. I början av 2019 såg vi en lägre pris växt per M2 i samtliga kommuner på kusten, dock observerades en ökande trend under årets sista kvartal.

Första kvartalet förra året hade en hög volym nivå i ljuset av senaste årens återhämtning. Jämför vi första kvartalet i år med första kvartal 2019 ser vi en nedgång i omsättningen på mellan 15 och 20 % för begagnade fastigheter som är äldre än fem år. Estepona hade en ovanligt kraftig ökning i nyproduktion, detta var huvudsakligen ett större bestånd av fastigheter som blev färdigställt och levererad till slutkund under årets första månad. Volymen fastigheter i Estepona som är nyare än fem år ökade från 32 till 222 jämfört med första kvartalet förra året.

Om Spanien inte blivit stängd under i början av mars hade vi sannolikt sett nya toppsiffror i samtliga kommuner på kusten under första kvartal.

 

Frågan många ställer sig är om spanska fastighetsmarknaden kommer återhämta sig, eller om detta är början på en ny långdragen lågkonjunktur.

Alt beror självkärt på om vi får en ny smitt våg, och hur denna kommer hanteras.

Det som skiljer sig mycket från finanskrisen är att förra gången var hushåll och företag dränkt i skulder, och det tog lång tid att betala av dessa.

Även Spanien har  en smärtgräns men jämförd med 2008 är spanska hushåll och företag mycket starkare nu.

Den viktigaste faktorn är nog den unika mentala inställningen som finns i den sydeuropeiska befolkningen. Befolkningen i denna region har friskt i minnet hur ekonomin kan slås ut om man inte tar grepp i ett tidigt skede.

Detta kan tydligt observeras i beteendet hos kommunledningarna långs kusten, Investeringsprojekt inom infrastruktur och utveckling har i stor omfattning tidigarelagts för att stödja ekonomin.

Till skillnad mot den djupa depression och hopplöshet som paralyserade Sydeuropa i förra krisen, finns det numera en betydande framåtanda.

Trots tuffa utmaningar kommer sannolikt den realekonomiska återhämtningen komma snabbare i Sydeuropa jämförd med norra Europa.