Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Efter Corona.

This is a single blog caption

Efter Corona.

I samband med publiceringen av årets första kvartalssiffror avseende ekonomisk aktivitet har IMF uppdaterad prognosen för kommande år. Färska siffror möjliggjorde en mer träffsäker prognos. För 2020 kommer aktiviteten krympa betydligt i Europa och USA, dock finns det tre länder/regioner som innevarande år trots krisen kommer få en ökning i BNP. Detta är Kina, Indien och Asean 10.

Om faktiskt utfall blir enligt prognosen kommer USA vara tillbaks till förkrisnivå vid utgången av 2022 och Europa 2023. Kina Asean 10 och India kommer under samma period få en volymökning på 24 %, 25 % och 26 %, jämförd med förkrisnivån.

Jämför vi väst (USA & EU28) med öst (Kina, Indien Asean10, Afrika) och köpkrafts justerar siffrorna ligger ca 60 % i öst medan 40 % ligger i väst. Konsensus långsiktig tillväxtprognos för öst är drygt 5 % och för väst ca 1,5 %. Köpkrafts-justerat motsvarar volymökningen i öst ett nytt Norge varje femtionde dag.

Tyngdpunkten i världsekonomin har därmed förskjutits österut, och detta går fort. Fenomenet är kärnan bak den aggressivitet som USA uppvisar.  Ur ett asiatiskt perspektiv kommer väst gradvis förlora sin ekonomiska relevans, medan Asien redan är västvärldens viktigaste marknad och ökar i relevans.

Senaste 70 åren har USA och Europa varit nära allierade både ekonomiskt och säkerhetspolitiskt. Sen förra krisen har detta förändrats radikalt. Öst har sen 2014 tagit första platsen som EUs viktigaste handelspartner och därmed seglat förbi USA.

USA har som ambition att genom militär överlägsenhet vara världens endaste supermakt, och med vapen i hand inte tillåta utmanare. I känd stil tävlar demokrater och republikaner i att verbalt attackera Kina. Syftet är att samla stöd för en ny fiendebild och mobilisera sina ”allierade” i angreppet på den ekonomiska utmanaren.

Ur ett Europeiskt perspektiv anser man att ekonomisk utveckling och bättre levnadsstandard är viktigare än vilka som har flest bomber och granater. Högst sannolikt kommer Europas ekonomiska intresse med Asien väga tyngst även i framtiden. En gradvis frikoppling mellan den amerikanska och den kinesiska ekonomin kommer under nuvarande administration att fortsätta. Detta kommer ytterligare försvåra västvärldens möjlighet för återhämtning. På andra sidan förespråkar Kina tillsammans med resten av världen mindre handelshinder och en modernisering av WTOs regelstyrda regim för gränsöverskridande engagemang. Vidare önskar Kina att starka det internationella samarbete på områden där suveräna nationalstater har gemensamma intressen. Exempel på detta är miljö & klimat frågor, fattigdomsbekämpning, styrka WHO etc.

USA kommer högst sannolikt fortsätta att lägga ekonomiskt press på Europa genom nya handelshinder, detta för att slutligen satsa allt på det säkerhetspolitiska kortet. Denna strategi har redan visat sig vara svag. Europa har lite överraskande valt att inte ställa sig bak demoniseringen av Kina. Detta kan tyda på att den politiska öst orienteringen har kommit längre än man tror. USAs senaste handelshinder som drabbade Spaniens jordbrukssektor resulterades i en diplomatisk kris. Spanien besvarade USAs agerande med att dom kunna demontera sina militära baser i landet och åka hem. Spanien såg nämligen samarbetet med USA som ett helhetspaket.

Det är inte bara den ekonomiska tyngdpunkten som förskjuts österut, men det verkar som att ”Amerika First” har förflyttat den globala sympatin österut. Det samma fenomenet observeras även i Asien. Filipinerna har traditionell varit säkerhetspolitiskt nära USA och ett militärt fotfäste i Öst. Även detta samarbete slår sprickor, på senaste Belt & Road konferensen annonserades att det ekonomiska samarbetet med Kina var viktigare än amerikansk militär närvaro.

Länder som Singapore, Vietnam, Indonesien, Malaysia mm har tydligt kommunicerat till den amerikanska administrationen ”tvinga oss inte till att välja sida” då ni inte kommer uppskatta resultatet. Samtliga länder i öst handlar mer med Kina än med USA, och den ekonomiska integrationen i regionen fortsätter.

I en miljö av geopolitiska konflikter och svarta svanar från väst kommer asiatiska ekonomier fortsätta utvecklas genom att öka levnadsstandarden för sin unga befolkning. Vietnam har en befolkning på drygt 97 miljoner och 1990 levde 50 % under fattigdomsgränsen, vid utgången av förra året var siffran reducerat till endast 2 %.

Aven den amerikanska befolkningen har fått det bättre, tittar vi på distributionen av nettoförmögenheten hos ”bottom 50 % ” av befolkningen har den ökat med hela 36,36 % sen 2015.

Numera äger ”bottom 50” 1,5 % av nettoförmögenheten i landet, upp från 1,1 % år 2015. Topp tio äger drygt 70 %.